Ook aandacht voor extra financieringsmogelijkheden zware laadinfrastructuur

Leestijd 2 minuten

08-05-2020  In de Tweede Kamer hebben de VVD- en CDA-fracties aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd te onderzoeken wat de impact van de coronacrisis is op de voortgang van de plannen voor zero-emissiestadslogistiek. Daarnaast vraagt het CDA, net als de ChristenUnie, aandacht voor het realiseren van voldoende laadinfrastructuur en aanvullende financieringsmogelijkheden daartoe.

Het is een goed signaal dat verschillende Kamerfracties aandacht hebben voor de gevolgen van de coronacrisis en het realiseren van voldoende laadinfrastructuur. Twee punten die noodzakelijk zijn om de transitie naar zero-emissiestadslogistiek in 2025 te kunnen realiseren. evofenedex is nauw betrokken bij het vormgeven van de afspraak uit het Klimaatakkoord om zero-emissiestadslogistiek per 2025 mogelijk te maken. Samen met gemeenten, de overheid en overige betrokkenen werken wij aan een realistisch pakket van acties en maatregelen om in de komende jaren de ingroei van elektrische bestel- en vrachtauto’s mogelijk te maken. Een traject waarbij veel afhangt van ontwikkelingen en versnelling in de markt.

In kaart brengen

Als gevolg van de coronamaatregelen en de anderhalvemetersamenleving, is daar voor ondernemers de onzekerheid bijgekomen over hun eigen investeringsruimte voor de komende jaren. Het is daarom een goede zet in kaart te brengen wat de impact is van de economische gevolgen van de coronacrisis voor handels- en productiebedrijven die binnensteden bevoorraden, en dit mee te nemen bij het verder uitwerken van de uitvoeringsagenda richting 2025.

Laadinfrastructuur

Daarnaast vragen Kamerleden van CDA en ChristenUnie naar het realiseren van voldoende laadinfrastructuur voor zero-emissiestadslogistiek. Het CDA vraagt of deze op tijd gerealiseerd zal worden en hoe wordt gezorgd dat de aanleg hiervan betaalbaar blijft voor ondernemers en de risico’s niet te veel bij hen komen te liggen. De ChristenUnie wil weten of bij het realiseren en aanjagen van laadinfrastructuur kredietmogelijkheden uit te breiden en renteloos te maken zijn. Aandacht voor aanvullende investeringsmogelijkheden voor het aanleggen van laadinfrastructuur voor vrachtauto’s is eveneens erg gewenst.

Onvoldoende

Voor de transitie in het wegtransport is een goed functionerend netwerk van zowel publieke als private laadpalen cruciaal. Om een adequaat laadnetwerk voor elektrische vrachtauto’s te realiseren zijn echter grootschalige investeringen nodig. Deze zijn voor ondernemers, met name in het mkb, niet te dragen. Bovendien zijn de huidige financieringsconstructies hiervoor onvoldoende. Naar verwachting zal de staatssecretaris deze vragen binnen enkele weken beantwoorden.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder