Raad voor Logistieke Kennis: meer digitalisering en arbeidsmarkt veranderd door gevolgen coronavirus 

Leestijd: 3 minuten

3-7-2020 Wie denkt dat op termijn alles weer wordt zoals in het pre-coronatijdperk zit ernaast. De komst van het virus en de gevolgen ervan zullen zorgen voor blijvende veranderingen, zo stellen de leden van de Raad voor Logistieke Kennis van evofenedex. Ketens zullen worden verlegd, digitalisering wordt versneld en de arbeidsmarkt gaat veranderen.

Gastspreker bij de Raad was Michiel Steeman, Lector Supply Chain Finance die verbonden is verbonden aan Hogeschool Windesheim. Samen met een groep studenten is hij onlangs een onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven. “Waar aan het begin van de crisis ruim 40 procent aangaf in de problemen te komen is dat gedaald naar 30 procent”, vertelt Steeman. Hij tekent daarbij wel aan dat het gaat om initiële resultaten.

Kijken naar de toekomst

De meeste bedrijven in het onderzoek geven aan direct een risk management team te hebben opgezet om in kaart te brengen waar risico’s zitten. “Bedrijven keken ook naar mogelijkheden zoals het verhogen van hun voorraadniveau of het uitstellen van investeringen “, aldus Steeman. Diezelfde bedrijven werd ook gevraagd wat er nu in hun toekomstplan staat. “Daar kwam uit dat bedrijven meer informatie willen delen met hun partners in de keten en daarvoor IT-tools willen implementeren om dat mogelijk te maken.”

Een meerderheid van de leden van de raad deelt die uitkomst. “Bedrijven hebben tijdens de crisis gemerkt hoe ondoorzichtig hun ketens zijn”, duidt beleidsadviseur Rogier Spoel van evofenedex de uitslag. “Door een gebrek aan inzicht wisten bedrijven niet dat een bepaald onderdeel uit een land kwam wat door bijvoorbeeld een lockdown was getroffen. Digitalisering kan een oplossing zijn om wel inzicht te krijgen in de keten, zodat er snel gereageerd kan worden als er een verstoring optreedt.”

Dat daarnaast ook de businessmodellen onder de loup worden genomen is volgens een groot deel van de aanwezige leden niet meer dan logisch. “Het is een opvallende uitkomst, maar ik word er wel blij van”, stelt Jack van der Veen, hoogleraar op de Nyenrode Business Universiteit en houder van de evofenedex leerstoel Supply Chain Management. “Bedrijven zien in dat zij juist nu moeten kijken of hun businessmodellen nog wel voldoen aan de nieuwe wensen van klanten.” Toch zijn er ook bedrijven die denken dat het snel weer business as usual wordt. Spoel: “Ik hoor die geluiden wel uit de hoek van zeeverladers.”

Digitalisering versneld door de coronacrisis

Digitalisering wordt dan ook door de raad gezien als één van de zaken die versneld geïmplementeerd gaan worden dankzij deze crisis, al zal dat per sector verschillen. “Ziekenhuizen zullen niet gaan investeren in digitalisering”, stelt Hans Damen, voormalig generaal van Defensie. “Die investeren het geld aan hun primaire porcessen zoals ziekenhuisapparatuur.” Bovendien is digitalisering niet iets wat je even doet. “Dan moet de digitale basis wel op orde zijn”, stelt Spoel. Johan Kerver, manager supply chain bij evofenedex, vult aan. “Omdat voor elkaar te krijgen hebben wij als vereniging de digiscan opgezet. Juist om bedrijven daarbij te helpen.

Een ander gevolg van de crisis is dat bedrijven er voor kiezen om het productieproces of de inkoop van onderdelen weer naar Europa te verleggen. “Dat zie je al bij bijvoorbeeld Intratuin”, schetst Spoel. “Die hebben besloten om dichterbij huis te gaan halen.” Leden van de raad zijn daar in meerderheid mee eens. Lid van de raad René Bruijne denkt dat we van global meer naar continental zullen gaan. Daar moeten bedrijven dan ook hun strategie op aanpassen.

Op de vraag of bedrijven de afgelopen jaren te ver zijn gegaan met het streven naar maximale kostenreductie in de keten reageert de raad verdeeld. “De manier waarop we dat tot nu toe deden is geen garantie voor de toekomst”, aldus Astrid Buijssen van Shell. Volgens Jack van der Veen, hoogleraar op de Nyenrode Business Universiteit en houder van de evofenedex leerstoel Supply Chain Management, verwacht dat dat per sector gaat verschillen. “Kostenreductie zal altijd een streven blijven vanuit het oogpunt van optimalisatie, maar dat met behulp van scenario’s de flexibiliteit gewaarborgd zal blijven.”

Werkplek gaat veranderen

Tot slot denken de leden van de raad ook dat de arbeidsmarkten de werkplek zal veranderen. Driekwart verwacht dat de anderhalfmetersamenleving nog wel een tijdje blijft. Steven Gudde van Olympia tekent daarbij aan dat het woord coronacrisis een verkeerde term is. “Het woord crisis impliceert dat het een tijdelijke situatie is waar een einde aan komt en waarop je kunt wachten. Maar dat is niet zo.” Hij denkt dat bepaalde effecten blijvend zijn.  “Kijk naar het thuiswerken, dat gaat wel veranderen en dat heeft zo zijn gevolgen. Functies zullen mede daardoor veranderen, blijvend ontwikkelen en opleiden is daardoor noodzakelijker dan ooit. Het geldt ook voor werkplekken. Is zo’n groot kantoor nog wel nodig nu blijkt dat we op onderdelen prima zonder kunnen?”

Om mkb-bedrijven te helpen om klaar te zijn voor de economie na de crisis zijn er zogenoemde Kickstartvouchers in het leven geroepen, waarmee een flink deel van de advieskosten wordt vergoed. Lees er meer over op deze pagina.

Ervaring en kennis delen? Sluit je aan bij een van onze raden van evofenedex om samen uit de crisis te komen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder