Tot en met 4 juni kan subsidie worden aangevraagd door bedrijven die bij sierteelt betrokken zijn

Leestijd 2 minuten

02-06-2020  Ondernemers die betrokken zijn bij de productie, de handel en het transport van sierteelt en getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen nog tot en met donderdag 4 juni een beroep doen op een eenmalige tegemoetkoming uit een steunfonds. Aanvragen die na die datum binnenkomen via de speciale website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden niet meer gehonoreerd.

Voor wie?

Behoor je als bedrijf tot de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw die voor minimaal 75% van hun omzet afhankelijk zijn van de levering aan de horeca of food service en heb je in de periode van 12 maart 2017 tot en met 11 juni 2020 een omzetdaling of daling van de brutowinst van meer dan 30% verlies door de coronamaatregelen? Dan kan je in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming onder de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de berekende omzetschade. Het gaat om de omzet over de periode 12 maart tot en met 11 juni, in de jaren 2017 tot en met 2020. Je berekent het gemiddelde van de drie vorige jaren (2017, 2018, 2019). Je bepaalt dan het verschil met 2020 en haalt daar 30% af. De uitkomst is de omzetschade. De tegemoetkoming is 70% van dit bedrag. Als je een groothandelsbedrijf hebt, dan reken je niet met de omzet, maar met de brutowinstmarge. Je moet dan berekenen hoeveel lager de brutowinst is.

De hoogte van de tegemoetkoming is gemaximeerd. Bij een gemiddelde omzet in de periode van 12 maart - 11 juni in 2017-2018-2019 van minder dan 200.000 euro is de tegemoetkoming maximaal 100.000 euro, bij een omzet van 200.000 tot 500.000 euro is de tegemoetkoming maximaal 250.000 euro, bij een omzet van 500.000 tot 3.000.000 euro, is het maximum 500.000 euro en bij een omzet van 3.000.000 euro is het maximale bedrag 1.000.000 euro.Er is in totaal een budget van 600.000.000 euro beschikbaar. Als er meer wordt aangevraagd dan dit bedrag, dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder.

Aanvraag tot en met 4 juni 2020

Je kan de tegemoetkoming aanvragen van 7 mei tot en met 4 juni 2020. Dit kan alleen digitaal via Direct regelen op mijn.rvo.nl. Je hebt hiervoor eHerkenning niveau 1 (of hoger) nodig.

Voorschot en vaststelling

De RVO keert binnen vijf werkdagen een voorschot uit. Dit is de helft van de tegemoetkoming. Daarna moet je zelf als bedrijf de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aanvragen. Deze vaststellingsaanvraag moet je uiterlijk op 31 augustus 2020 indienen. Pas dan controleert de RVO de aanvraag. Keuren zij de aanvraag goed, dan keren zij het resterende deel van het voorschot uit binnen acht weken nadat de RVO de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken heeft ontvangen. Blijk je bij de controle niet aan de voorwaarden te voldoen, dan moet je het voorschot terugbetalen. Let op dat als je voor dezelfde schade ook andere financiële steun krijgt (zoals de NOW-regeling of TOGS), dan worden deze bedragen in mindering gebracht op de gekregen tegemoetkoming.

Meer informatie

Op de website van de RVO vind je meer informatie over de tegemoetkoming, de voorwaarden en het aanvraagproces. Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op de vraag er niet tussen, dan kan je contact opnemen met het contactcenter van de RVO via het telefoonnummer 088 042 25 00.

 

 

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder