evofenedex vraagt aandacht voor handelsverdragen en digitalisering voor herstel export

Leestijd: 2 minuten

09-07-2020  Afgelopen woensdag spraken diverse bedrijven met minister Sigrid Kaag en staatssecretaris Mona Keijzer over de uitwerking van de Internationale Actieagenda COVID-19. De agenda bevat een groot aantal actiepunten voor publieke en private organisaties om ervoor te zorgen dat internationale ketens van bedrijven kunnen blijven functioneren. Namens evofenedex namen de leden Xidoor en 3D Systems Dental deel aan de ronde tafel. Zij vroegen speciaal aandacht voor het beter benutten van handelsverdragen door het mkb en voor digitalisering, om de export vanuit Nederland weer aan te jagen.

Uit de Internationaliseringsmonitor van het CBS blijkt dat 30 procent van het totaal aan Nederlandse bedrijven exporteert, waarbij 30 procent van het mkb, 84 procent van het grootbedrijf en 83 procent van de multinationals exporteert. Dus er is nog heel veel potentieel bij het mkb. Van de bedrijven die exporteren, maakt bovendien slechts een deel gebruik van de preferentiële tarieven die op basis van de Europese oorsprong gehanteerd mogen worden. Dit is sterk afhankelijk van het land en de soort goederen. De afgelopen jaren is ingezet op actiever communiceren over bestaande handelsakkoorden en is meer aandacht besteed aan de uitvoering van bestaande handelsakkoorden. De enorme daling van de exportcijfers door de coronacrisis benadrukt deze noodzaak des te meer. Zowel minister Kaag als staatssecretaris Keijzer onderstreepte het belang van handelsverdragen voor Nederland en Europa.

Digitalisering ketens

Het digitaliseren van de kern van logistieke processen binnen de waardeketens versterkt de Nederlandse concurrentiepositie en draagt bij aan verduurzaming. Nederland heeft een concurrerende economie en qua logistieke infrastructuur hoort Nederland tot de wereldwijde top. Om internationaal te concurreren, moeten echter steeds scherpere logistieke keuzes worden gemaakt. Daarin speelt digitalisering een cruciale rol. Het Nederlands bedrijfsleven heeft hierin een stap voorwaarts gemaakt tijdens de coronacrisis, maar het kan nog beter. Het creëren van incentives voor bedrijven, zodat zij gaan investeren in digitalisering, is noodzakelijk om het mkb in de toekomst te kunnen laten concurreren met buitenlandse partijen. Het daarbij specifiek meenemen van logistieke processen is een - nog te verzilveren - kans. Staatssecretaris Keijzer heeft digitalisering in haar portefeuille en kondigde eerder al aan dat het kabinet binnenkort met een update komt van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, die in 2018 gelanceerd werd.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder