Meestal is registreren en verwerken bijzondere persoonsgegevens verboden

Leestijd: 3 minuten

09-06-2020  evofenedex krijgt veel vragen over de richtlijnen van het RIVM voor een veilige werkomgeving en het uitvoeren van deze regels in de praktijk. Verschillende leden hebben ons de vraag gesteld of het is toegestaan bij de toegang tot het bedrijf de temperatuur van hun medewerkers of bezoekers te meten, zoals bijvoorbeeld van een chauffeur die komt laden of lossen. Het antwoord op de vraag luidt op dit moment bijna altijd 'nee'. Wij zetten de regels hieronder voor je op een rij.

De lichaamstemperatuur van een medewerker of bezoeker is een persoonsgegeven. Als je deze meetgegevens vervolgens in een bestand opneemt, bewaart en/of de temperatuur registreert om iemand wel of niet toegang te geven tot het terrein of gebouw, dan is dit verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De lichaamstemperatuur is bovendien een bijzonder persoonsgegeven, omdat het medische informatie betreft. Het is meestal verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering in de wet staat. Alleen de bedrijfsarts mag bijvoorbeeld in de verhouding werkgever - werknemer gezondheidstests doen en deze gegevens verwerken. Als werkgever of opdrachtgever van vervoer mag je dat dus niet zelf doen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft laten weten handhavend op te treden als zij constateert dat er metingen in strijd met de AVG plaatvinden. Dit kan leiden tot hoge boetes. Dit blijkt uit dit nieuwsbericht van de AP.

Geen registratie

In de situatie dat een medewerker of bezoeker zelf zijn temperatuur opneemt, zonder dat je als bedrijf deze gegevens registreert of iets met de uitkomst van de meting doet, dan valt het aflezen van de temperatuur op zich niet onder de AVG. Als je een gevolg verbindt aan de meting, zoals bijvoorbeeld geen toegang verschaffen tot de werkplek, dan is de AVG wel van toepassing en is de verwerking van de persoonsgegevens verboden. Als er bijvoorbeeld iemand meekijkt en de privacy dus niet geborgd is, kan dit een inbreuk zijn op het privacyrecht of een ander grondrecht. Let wel op dat je de medewerker of bezoeker niet kan verplichten de uitslag van de lichaamstemperatuurmeting mee te delen.

Ook bij toestemming niet toegestaan

Ook als de medewerker of de bezoeker toestemming geeft voor het opnemen en registreren van de temperatuur, is dit op grond van de AVG niet toegestaan. Je mag namelijk als werkgever geen medische gegevens verwerken, zelfs niet als daar toestemming voor is gegeven. Dit komt doordat er geen sprake is van gelijkwaardigheid met de medewerker of de chauffeur die namens zijn werkgever komt lossen. Hij of zij kan zich daarom onder druk gezet voelen om wel toestemming te geven. Het weigeren daarvan kan namelijk gevolgen hebben voor zijn/haar baan of opdracht. Daarom geldt de toestemming niet bij dergelijke ongelijke verhoudingen.

Wettelijke uitzondering?

De ontwikkelingen volgen elkaar in deze tijd snel op. Het kan zijn dat in een later stadium, bijvoorbeeld bij een tweede uitbraak van het coronavirus, het meten onder strikte voorwaarden wel zal  worden toegestaan. Bijvoorbeeld om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Dit moet dan wel volgen uit een wettelijke uitzondering die in een nationale wet wordt opgenomen. Dit is nu nog niet het geval.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder