Ministerie geeft uitgewerkte versie NOW-regeling 2.0 vrij

Leestijd 2 minuten

26-06-2020  Bedrijven die door de coronacrisis hun omzet hebben zien dalen, kunnen vanaf maandag 6 juli een beroep doen op de tweede Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de uitgewerkte versie vrijgegeven. Eerder werd al bekend dat deze nieuwe regeling op sommige punten afwijkt van de eerste regeling die in maart werd ingesteld.

De uitgewerkte versie van de regeling werd begin deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. De volgende punten zijn voor ondernemers belangrijk om te weten:

  • Vanaf 6 juli tot en met 31 augustus kan je de NOW 2.0 aanvragen bij UWV als je een te verwachten omzetdaling hebt van gemiddeld minimaal 20 procent over een periode van vier maanden. De referentiemaand voor de loonsom is maart, peildatum 15 mei.
  • De periode van omzetdaling kan je laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. NOW 2.0 volgt daarbij verder de systematiek van de eerste periode (NOW1.0). Let op: als je ook voor de eerste periode gebruik hebt gemaakt van de NOW, moet de omzetperiode voor de NOW 2.0 aansluiten op de periode die je hebt gekozen voor de NOW 1.0.  Voorbeeld: voor de NOW 1.0 heb je als startdatum 1 april gekozen. De startdatum voor de NOW 2.0 moet dan 1 juli zijn.
  • De periode waarvoor de NOW 2.0 geldt, bedraagt niet drie maar vier maanden, te weten juni, juli, augustus en september. Zo heeft het kabinet meer tijd om te kijken welke oplossingen nodig zijn voor de derde fase. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) noemde dat deeltijd-WW een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Na het zomerreces wordt hier meer over bekend gemaakt.
  • De opslag over de loonsom voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten wordt verhoogd van 30 naar 40 procent.
  • Voor de NOW 2.0 geldt de extra voorwaarde dat als een subsidie van 125.000 euro of meer, of een voorschot van 100.000 of meer ontvangt over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders mag doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie mag uitkeren en ook geen eigen aandelen mag inkopen.
  • De boete van 50 procent bij ontslag op bedrijfseconomische gronden verdwijnt. Let erop dat achteraf wel een correctie plaatsvindt als de totale loonsom daalt tijdens de subsidieperiode (vergelijk NOW 1.0).
  • Wil je bedrijfseconomisch ontslag aanvragen voor 20 of meer werknemers tijdens de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september dan kan wel een korting op de subsidie van toepassing zijn. Je krijgt namelijk een korting van 5 procent op het totale subsidiebedrag als je één of meerdere meldingen als bedoeld in de WMCO doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. Als je meerdere vestigingen hebt, moet je dus goed kijken in welk werkgebied van het UWV de vestiging ligt. De verdeling van de werkgebieden vind je hier. De extra korting wordt niet toegepast als er: 1) een akkoord is over de ontslagaanvraag tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers) of als dat niet gelukt is 2) partijen gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie hebben verzocht om te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is en de werkgever dit verzoek op het moment van aanvragen van de vaststelling van de subsidie niet heeft ingetrokken.
  • Je wordt verplicht om je in te spannen om je werknemers te stimuleren om zich te ontwikkelen. Je moet hierover bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring afleggen. Met het crisisprogramma ‘NL leert door’ kunnen medewerkers vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen. Lees in dit artikel meer over hoe je aan deze inspanningsverplichting kunt voldoen.
  • Als je als werkgever zowel de NOW 1.0 als de 2.0 hebt aangevraagd, dan hoef je de definitieve vaststelling van de subsidie niet gelijktijdig aan te vragen. Voor de NOW 1.0 kan je dit doen vanaf 7 oktober (niet verplicht). Je kan er wel voor kiezen het gezamenlijk te doen. Dit kan dan na 15 oktober. Vanaf die datum kunnen namelijk vaststellingsaanvragen voor de NOW 2.0 worden ingediend.

Vragen?

Antwoorden op veelgestelde vragen over de NOW-regeling, waaronder over de NOW 2.0 vind je hier. Staat je vraag er niet tussen? Als lid van evofenedex kun je contact opnemen met de juristen van evofenedex via het telefoonnummer 079 3467 346 of per e-mail via bedrijfsjuristen@evofenedex.nl.

 

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder