Coronacrisis - Onderhandelingen cao Beroepsgoederenvervoer stopgezet

Afspraken huidige cao blijven voorlopig van kracht

01-04-2020  De onderhandelingen over de cao Beroepsgoederenvervoer zijn stopgezet in verband met de coronacrisis. Dit heeft tot gevolg dat de huidige cao met de daarin genoemde loonschalen en regelingen, gewoon blijft gelden tot het moment dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt.

In een spoedoverleg hebben werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar afgesproken dat er pas besluiten worden genomen over de praktische uitwerking van arbeidsvoorwaardenregelingen nadat duidelijk is met welke maatregelen het kabinet komt om bedrijven en bedrijfstakken te ondersteunen. Naar verwachting is deze week meer bekend over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet heeft aangekondigd. Wij zullen je daarover via onze media op de hoogte houden.

Mobiliteitscentrum om bedrijven te helpen

Door het stopzetten van de onderhandelingen kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties alle aandacht richten op het aanreiken van handvatten aan bedrijven om deze crisis te doorstaan. Logistieke organisaties werken samen om transportbedrijven die een personeelstekort of een –overschot hebben, met elkaar in contact te brengen. Dat gebeurt via een mobiliteitscentrum, ingericht bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). Zo kunnen bedrijven elkaar helpen, bijvoorbeeld middels collegiale in- en uitleen. Ook reikt de sector Transport en Logistiek andere oplossingen aan.

Zodra de onderhandelingen over de cao weer worden opgestart, melden wij dat op onze website.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder