Resultaten moeten bedrijven ondersteunen bij risicomanagementstrategieën

Leestijd: 2 minuten

19-05-2020  Op donderdag 28 mei aanstaande vindt de volgende bijeenkomst plaats van de Raad voor Logistieke Kennis van evofenedex. Gastspreker daarbij is Michiel Steeman van Hogeschool Windesheim. Hij is betrokken bij een onderzoek naar de impact van corona op goederen-, geld- en informatiestromen in de keten, en de strategieën voor risicomanagement die hiervoor ingezet kunnen worden. Hij zal tijdens deze vergadering als lid van de raad de eerste bevindingen van het onderzoek presenteren. Je kunt nog deelnemen aan dit survey-onderzoek.

Hogeschool Windesheim is via het lectoraat Supply Chain Finance met een grote groep studenten bezig met een onderzoek naar de impact van de coronacrisis op stromen van goederen, geld en informatie in ketens. Doel hiervan is met de resultaten bedrijven te ondersteunen met de uitvoering van hun korte- en langetermijnstrategieën voor risicomanagement.

Liquiditeitsproblemen

Risicomanagement in de supply chain is opeens relevanter dan ooit. Waar in bepaalde sectoren - zoals de zorg - met name aanvoerproblemen zijn, is er in andere sectoren - zoals transport - juist weer sprake van een dalende vraag. De impact van een dalende vraag uit zich in liquiditeitsproblemen, die verschuiven van individuele bedrijven naar de ketens waar zij deel van uitmaken. De onzekerheden in de huidige economie maken voorraadplanning en cashplanning voor bedrijven lastiger. Daarnaast zijn er veel juridische complicaties in relaties tussen afnemer en leverancier. Dit komt doordat orders bijvoorbeeld geannuleerd worden of niet nagekomen kunnen worden. Of doordat betalingen worden uitgesteld of helemaal niet worden gedaan. Deze risico’s vragen om een gedegen strategie om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Het onderzoek van de Hogeschool Windesheim hoopt hieraan bij te dragen.

Inzicht in resultaten

Bij het onderzoek worden onder andere interviews afgenomen en er wordt een survey gedaan. Mede namens Windesheim willen wij je uitnodigen aan het survey deel te nemen. Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in de resultaten, die kunnen helpen om korte- en langetermijnstrategieën te bedenken om met de crisis om te gaan. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen door een mail te sturen naar Mira Benes van Hogeschool Windesheim: m.benes@windesheim.nl.

Meer informatie over het onderzoek

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder