Coronacrisis - Steunpakket voor Nederlandse exporteurs

Vijf tijdelijke steunmaatregelen voor exportkredietverzekeringen

03-04-2020  Ondernemingen lopen door de gevolgen van en maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus meer risico dat handelspartners rekeningen niet betalen. Dit risico zet zich voort in de hele keten. Direct na het overleg van 26 maart tussen minister Kaag en het bedrijfsleven, is per direct een pakket met tijdelijke maatregelen voor exportkredietverzekeringen overeengekomen. Atradius voert dit verruimde pakket uit in opdracht van de Nederlandse overheid. De ledenservice van evofenedex verbindt je graag met de specialisten van Atradius.

Het pakket bestaat uit de volgende vijf maatregelen voor ondernemers en wordt aangeboden tot eind 2020:

Dekking op kortlopende exportkredieten

Omdat exporttransacties op basis van kortlopende kredieten minder goed te verzekeren zijn op de private markt, zijn er nu tijdelijk mogelijkheden de Nederlandse export op hoge-inkomenslanden (EU en OECD) ook te verzekeren met een kortlopend krediet van maximaal twee jaar.

Indirecte exporttransacties verzekeren

Bedrijven die normaal gesproken sterk afhankelijk zijn van de export, kunnen nu tijdelijk binnenlandse kapitaalgoederentransacties of aannemingswerken verzekeren ten behoeve van de export.

Meer landen en ruimere plafonds

Het landenbeleid en de landenplafonds zijn tijdelijk verruimd. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. Exporteurs kunnen met Atradius in gesprek om te bespreken of hun transactie onder de verruimingen valt.

Versneld goedkeuringsproces

Voor spoedeisende zaken als gevolg van de coronacrisis kunnen exporteurs gebruikmaken van een versneld goedkeuringsproces. Daarnaast wordt er aan gewerkt om ook het algemene goedkeuringsproces te versnellen.

Aanvullende regeling Dutch Trade & Investment Fund (DTIF)

Wanneer een bank je geen of onvoldoende krediet kan verstrekken tijdens de uitvoering van een exporttransactie, kun je met behulp van deze aanvullende regeling van het DTIF een voorschot krijgen om in je werkkapitaalbehoefte te voorzien.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder