Fors deel ondernemers verwacht dat de anderhalvemeterwerkplek voorlopig blijft

Leestijd 3 minuten

11-05-2020  Ruim 61 procent van de bedrijven denkt dat de zogenoemde ‘anderhalvemetersamenleving’ vier maanden of langer moet worden uitgevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN, nu een groot deel van de bedrijven bezig is om hun de werkzaamheden weer te her- of opstarten na de coronacrisis. Daarbij zijn ze druk doende om allerlei maatregelen te treffen om te kunnen voldoen aan die anderhalvemetersamenleving.

AWVN hield de afgelopen tijd twee onderzoeken over de effecten van de coronacrisis, waarin ze peilden hoe werkgevers omgaan met de situatie. Wat doen zij om de crisis met zo weinig mogelijk schade door te komen? De maatregelen die er uit springen zijn het anderhalvemeterprotocol (61%), een moreel appel op het opnemen van vakantiedagen (58%), het stopzetten van inhuur van flexwerkers en ZZP-ers (58%), het aanpassen van werkroosters (44%) en een algehele vacaturestop (44%).

Wat staat er op de HR Agenda

Uit de ledenpeiling blijkt ook dat werkgevers als nieuwe topprioriteiten op de HR-agenda inzetten op het investeren in wendbaarheid van personeel en organisatie (58%), gezondheid van medewerkers (56%), duurzame inzetbaarheid (50%), digitaal werken (48%) en veiligheid ( 39%). Door de genomen maatregelen, de veranderingen en de vacaturestops zullen met name de wendbaarheid en flexibiliteit van personeel en organisatie centraal staan.

Werknemers terug naar de werkplek

Terug dus naar de oude werkplek, maar niet overal is deze nog precies zoals hij was. Onder invloed van de crisis is deze veranderd. In veel gevallen is de ambitie en doelstelling van de organisatie - naast de manier van werken - bijgesteld of veranderd. Goed dus om even extra bij stil te staan. Natuurlijk wil je voorkomen dat werknemers afhaken. Waar moet je op letten tijdens dit zogenaamde ‘reboardingsproces’ om iedereen aan boord te houden? Neem de volgende tips mee in je aanpak.

  1. Neem je mensen mee in het hele proces, de verwachtingen die je hebt en ondersteun ze waar nodig in hun werk. Als management en directie heb je al wat langer nagedacht over de veranderingen. Geef je medewerkers de tijd en aandacht om aan de nieuwe situatie en de veranderingen te wennen.
  2. Besteed vanuit het hele management aandacht aan emoties van de werknemers, behoeften en wensen van medewerkers en stem daar je communicatie op af. In sommige gevallen, bij drastische veranderingen,  helpt het zelfs om je medewerkers als nieuwe medewerkers te beschouwen en ze net als bij een ‘onboardingstraject’ (inwerktraject) te laten wennen aan de nieuwe organisatie.
  3. Wees je er van bewust dat medewerkers het nieuwe verhaal nog niet kennen. Biedt de juiste informatie en ondersteuning aan, daarmee zorg je ervoor dat medewerkers betrokken blijven, weten waar de organisatie naartoe gaat en hun eigen actieve bijdrage gemakkelijker kunnen leveren.
  4. Aandacht voor de interne communicatie is essentieel. Maak een concreet plan voor de korte en lange termijn om de zogenaamde ‘employee experience’, de manier waarop je jouw medewerkers meeneemt in je organisatiedoelstellingen en ambities, en deze af te stemmen op het nieuwe verhaal van de organisatie. Begin binnen. Leiderschap en interne communicatie hebben prioriteit. Die vormen het fundament van een positieve employee experience. Hierbij versterken HR en communicatie elkaar met dezelfde boodschap. En dat zorgt voor een snellere acceptatie van de verandering en een actieve bijdrage van de medewerkers aan de nieuwe ambities.
  5. Reboard álle medewerkers, oud gedienden en nieuwelingen. Een nieuwe organisatie bouw je samen. Alleen met iedereen aan boord kun je zorgen voor verbinding tussen medewerkers. Zorg ook voor een goed vervolg. Als alle medewerkers zijn meegenomen in het nieuwe verhaal is het belangrijk dat dit in alle contactmomenten betekenis krijgt. Dus voortborduren hierop is een must voor een succes op langere termijn. 

HR-update

Zijn jullie personeelszaken goed voorbereid op de nieuwe regelgeving rondom het coronavirus of heb je behoefte aan extra informatie en tips? Meld je aan voor de HR-update en krijg iedere maand de laatste trends en ontwikkelingen rondom de dynamische arbeidsmarkt in je mailbox.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder