Coronacrisis - Tijdelijke maatregel oorsprongscertificaten

Originele certificaten moeten in administratie aanwezig zijn, of daar later alsnog in worden opgenomen

06-04-2020  De Douane staat vanwege de coronacrisis tijdelijk toe dat certificaten óók digitaal overlegd mogen worden. Hierdoor lopen importeurs niet het risico een claim van de overheid te krijgen ter grootte van het verschil tussen het preferentiële tarief en het algemene tarief. Door de coronacrisis kunnen er problemen ontstaan met het aanleveren van originele herkomst- en oorsprongscertificaten. Een importeur gaat er bij de invoer echter vanuit dat hij op basis van handelsverdragen verlaagde tarieven mag toepassen. Momenteel is het door de coronacrisis onzeker of originele oorsprongscertificaten (tijdig) zullen worden ontvangen. evofenedex ging hierover in gesprek met de Douane en afgelopen vrijdag kwam er groen licht.

De tijdelijke maatregel geldt voor:

  • Certificaten goederenverkeer EUR.1
  • Certificaten goederenverkeer EUR-MED
  • Certificaten van Oorsprong FORM A
  • Certificaten A.TR

Importeurs mogen deze oorsprongscertificaten op twee manieren aanleveren:

  1. Een kopie of digitale variant van een origineel certificaat, getekend en gestempeld door de bevoegde autoriteiten;
  2. Een kopie of digitale variant van een origineel certificaat, met een digitale handtekening van de bevoegde autoriteiten (dit wordt met terugwerkende kracht toegestaan voor certificaten die zijn afgegeven vanaf 1 maart 2020).

Voorwaarden

De Douane controleert of de aangeleverde documenten juist zijn. Bedrijven sturen de digitale bescheiden naar: douane.nederland.ags@belastingdienst.nl. De originele certificaten moeten in de administratie aanwezig zijn, of later alsnog worden opgenomen in die administratie. De Douane moet de originele certificaten achteraf dus kunnen controleren.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder