Coronacrisis -Tijdelijke regeling voor meer vrachtvluchten

evofenedex vindt regeling stap in goede richting, maar roept op mogelijkheid verlaging luchtvrachttarieven te onderzoeken

15-04-2020  Minister Van Nieuwenhuizen heeft een tijdelijke regeling opgesteld die het onder meer mogelijk maakt om extra vrachtvluchten uit te voeren in Nederland. De minister volgt hiermee het advies op van de Europese Commissie, die aangeeft dat lidstaten de bestrijding van het coronavirus kunnen ondersteunen door middel van verruiming van landingsrechten en het uitkeren van extra slots voor vrachtvluchten. evofenedex vindt de regeling een goede stap, omdat het helderheid biedt over de voorwaarden waaronder extra vrachtvluchten kunnen plaatsvinden, maar roept ook op te onderzoeken of de luchtvrachttarieven verlaagd kunnen worden.

Vrachtvluchten voor het vervoer van medische en cruciale goederen zijn essentieel in de bestrijding van het coronavirus. Zo heeft KLM vorige week een luchtbrug met Philips opgestart voor de verzending van beademingsapparatuur. In lijn met het advies van de Europese Commissie heeft minister Van Nieuwenhuizen (I&W) een regeling opgetuigd die aangeeft onder welke voorwaarden er extra vluchten kunnen plaatsvinden. De verruiming geldt voor vluchten die voorzien in:
a. de repatriëring van personen waarvoor naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak op grond van Nederlandse regelgeving en EU-besluitvorming vergunning is verleend;
b. vervoer van vitale beroepsgroepen, waaronder medici;
c. vervoer van medische en andere cruciale goederen, waarbij deze goederen een substantieel deel van de vervoerde vracht uitmaken.

De tijdelijke maatregel gaat per direct in en geldt tot en met 15 mei, waarna de minister kan besluiten om de maatregel te verlengen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder