Coronacrisis - Tot 1 juni ook coulance bij rijbewijskeuringen in Nederland

evofenedex onderzoekt momenteel of een dergelijke regeling ook Europees kan worden overgenomen

20-04-2020  Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft laten weten dat rijbewijshouders die door het uitvallen van rijbewijskeuringen hun rijbewijs niet hebben kunnen verlengen, tot 1 juni 2020 in Nederland hun verlopen rijbewijs kunnen blijven gebruiken. Dit geldt ook voor chauffeurs die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs uit een ander EU-land. Met verzekeraars is afgesproken dat de rijbewijshouders tijdens deze periode gewoon verzekerd blijven. Deze maatregel is een goede stap om ervoor te zorgen dat handels- en productiebedrijven met eigen voertuigen in deze periode gebruik kunnen blijven maken van een zo groot mogelijke groep chauffeurs.

Door de coronamaatregelen zijn keuringen door artsen en specialisten vrijwel volledig stil komen te liggen, waardoor het voor chauffeurs en particulieren niet mogelijk is in deze periode hun rijbewijs te verlengen. De afgelopen weken hebben verschillende leden van evofenedex hun zorgen over het verlopen van chauffeursrijbewijzen geuit. Deze signalen zijn overgebracht aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die daarop deze coulanceregeling in het leven heeft geroepen.

Verkeersveiligheid

Belangrijke voorwaarde is dat het verlopen van het rijbewijs een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis, en dus niet al bijvoorbeeld dateert van voor de start van de overheidsmaatregelen op 16 maart 2020. Daarnaast zijn mensen met een verlopen rijbewijs waarvan geldigheidsduur korter is dan vijf jaar, uitgesloten van deze coulance in verband met de risico’s voor de verkeersveiligheid. Ook geldt de verlenging niet voor rijbewijzen waarvoor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen, zoals invordering of schorsing.

Verlenging

Een verlenging van deze coulancemaatregel kan mogelijk later aan de orde zijn, afhankelijk van de ontwikkeling van de coronamaatregelen. Daarnaast onderzoeken wij als evofenedex momenteel of een dergelijke regeling ook Europees kan worden overgenomen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder