Ondernemers moeten loonvergoeding overheid soms terugbetalen

Leestijd 3 minuten

14-05-2020  Ondernemers moeten er rekening mee houden dat de NOW-subsidie lager kan uitvallen dan het bedrag dat bij de aanvraag is berekend. Dit kan tot gevolg hebben dat UWV de resterende 20 procent van het voorschot niet uitbetaalt, of kan zelfs leiden tot een verplichting om (een deel van) het uitbetaalde voorschot terug te betalen.

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is de subsidieregeling voor werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies van ten minste 20 procent hebben. Inmiddels hebben ruim 110.000 werkgevers een voorschot van 80 procent gekregen van de berekende subsidie op basis van de te verwachten omzetdaling. UWV berekent de definitieve subsidie achteraf op basis van de werkelijke omzetdaling en de werkelijke loonsom over de periode 1 maart 2020-31 mei 2020.

Het is voor ondernemers belangrijk er rekening mee te houden dat de definitief door UWV vastgestelde subsidie lager kan uitvallen dan het subsidiebedrag dat bij de aanvraag is berekend. Dit kan ertoe leiden dat UWV de resterende 20 procent van het voorschot niet uitbetaalt, of zelfs dat zij (een deel van) het uitbetaalde voorschot moeten terugbetalen.

Dit kan gebeuren in de volgende situaties:

  1. Bij de vaststelling blijkt dat de omzetdaling op basis van de cijfers lager is dan 20 procent. Hiermee voldoe je niet meer aan de voorwaarden voor de NOW-regeling en mag je dus geen aanspraak maken op de subsidie. Je moet in deze situatie het volledige voorschot terugbetalen.
  2. Bij de vaststelling blijkt dat de omzetdaling op basis van de cijfers lager is dan verwacht, maar nog wel minstens 20 procent. De subsidie wordt in deze situatie opnieuw berekend op basis van het lagere omzetpercentage. Mogelijk wordt het resterende deel van de berekende subsidie (20 procent) niet uitbetaald, maar als het omzetverlies sterk afwijkt van de verwachting, moet je een deel van het voorschot terugbetalen. Is het omzetverlies juist groter dan verwacht, dan kan het definitieve subsidiebedrag hoger uitvallen. In dat geval volgt een nabetaling van UWV.
  3. Uit de vaststelling van de definitieve subsidie blijkt dat de loonkosten over de maanden maart, april en mei zijn gedaald ten opzichte van drie maal het SV-loon van januari 2020 (of november 2019 als deze gegevens nog niet bij de belastingdienst bekend waren). Dit kan bijvoorbeeld komen doordat tijdelijke contracten niet zijn verlengd en/of medewerkers tijdens de proeftijd zijn ontslagen en/of oproepkrachten niet zijn opgeroepen. Let op dat er ook een verschil kan optreden in de loonkosten doordat het SV-loon in de maand januari, dat UWV als ijkpunt neemt, hoger is door uitgekeerde incidentele looncomponenten, zoals een dertiende maand of bonus. Het is op dit moment niet mogelijk bij de aanvraag bij UWV te vermelden dat het SV-loon in januari hoger is door deze incidentele uitbetalingen. UWV vermindert in deze situaties de hoogte van de subsidie met 90 procent van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het opgegeven omzetverliespercentage. Een lagere loonsom kan dus snel leiden tot een terugvordering en/of het inhouden van de resterende 20 procent.
  4. UWV constateert dat een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden is ingediend tijdens de subsidieperiode maart, april en mei. Als je na 17 maart een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen hebt ingediend en deze niet hebt ingetrokken, moet je de verkregen subsidie voor de betreffende werknemers waarvoor een ontslagverzoek is ingediend terugbetalen, met een boete van 50 procent. Voor een werknemer met een salaris van € 3.000,- in de maand januari betekent dit een vermindering van de subsidie van € 2.200,- x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9  = € 15.795,-.

Bij de aanvraag moet je de omzetdaling dus goed inschatten om een terugbetaling te voorkomen. Ook moet je de loonkosten in de maanden maart, april en mei gelijk houden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt na te denken over een oplossing voor de situatie dat het SV-loon in januari hoger is door incidentele uitbetalingen, zoals een dertiende maand of een bonus. Wil je geen navordering, dan moet je ook ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen uitstellen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat hij van plan is deze boete bij de verlenging van de NOW-regeling te laten vervallen. Lees hierover meer in dit artikel.

Aanvragen kan nog tot en met 31 mei

Werkgevers die nog van plan zijn om de NOW-subsidie aan te vragen voor een tegemoetkoming van de loonkosten over de maanden maart, april en mei hebben tot en met 31 mei 2020 de tijd de aanvraag bij UWV in te dienen. Wacht dus niet te lang met de aanvraag, omdat je anders te laat bent en geen subsidie meer kan krijgen over deze periode.

Meer over de NOW

We schrijven regelmatig updates over de NOW, bijvoorbeeld over dat het kabinet de voorwaarden voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 1.0 aangepast of de nieuwe voorwaarden van de NOW 2.0. Ook hebben we een verzamelartikel met antwoorden op veelgestelde vragen over de NOW-regeling. Staat je vraag er niet tussen? Als lid van evofenedex kun je contact opnemen met de juristen van evofenedex via het telefoonnummer 079 3467 346 of per e-mail via bedrijfsjuristen@evofenedex.nl. 

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder