Coronacrisis - Uitstel aanvragen betaling invoerrechten voor maart en april 2020

Importeur kan nu zelf aangifte doen en uitstel aanvragen

23-04-2020  De Douane kan onder bepaalde omstandigheden uitstel van betaling verlenen, als er een duidelijke samenhang is tussen je betalingsproblemen en de coronacrisis. Dit wordt door de Douane per geval getoetst. Samen met de Douane is nu ook een oplossing gevonden voor de situatie waarin normaliter de aangifte wordt gedaan door een douane-expediteur. Meestal gebeurt dat dan onder directe vertegenwoordiging  van de importeur. Ook in deze situatie moet de importeur nu aangever zijn en is hij/zij degene die uitstel moet aanvragen.

Vorige week communiceerden we al dat, als je als ondernemer ernstige sociale of economische moeilijkheden ondervindt, de Douane uitstel van betaling kan verlenen voor verschuldigde invoerrechten. Samen met de Douane is nu ook een oplossing gevonden voor de situatie waarin normaliter de aangifte wordt gedaan door een douane-expediteur.  

Importeur vraagt uitstel aan

Volgens het wettelijk kader moet ook in deze situatie de importeur nu aangever zijn en is hij/zij degene die uitstel moet aanvragen. Hij/zij vraagt dit aan bij de ontvanger in Amsterdam (zie www.douane.nl). De ontvanger bekijkt of uitstel mogelijk is op grond van de financiële positie van de importeur. In tegenstelling tot bij andere belastingen moet er sprake zijn van betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Het uitstel kan vooralsnog alleen worden verleend voor betalingen over maart en april 2020. Het uitstel tot betaling eindigt op 15 juni 2020. Afhankelijk van de politieke besluitvorming is het mogelijk dat de regeling in de daaropvolgende maanden van kracht blijft.

Herstelprocedure

Als je expediteur al uitstel heeft aangevraagd voor betalingen over maart zal de douane zijn/haar verzoek afwijzen. Je wordt als importeur dan alsnog in de gelegenheid gesteld uitstel aan te vragen. Verstandig is het om hierover proactief contact op te nemen met je douane-expediteur.
Als je douane-expediteur al voor betaling van invoerrechten heeft zorg gedragen over de maand maart, kan er geen uitstel meer worden aangevraagd. Voor april 2020 kun je direct zelf uitstel aanvragen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder