Regeling is uitgebreid, zodat ondernemers in specifieke situaties alsnog in aanmerking komen

Leestijd: 4 minuten

25-05-2020  Het kabinet heeft de voorwaarden voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 1.0 aangepast en hiervoor nog eens 13 miljard euro uitgetrokken. De subsidieregeling komt hiermee een groep ondernemers in specifieke situaties tegemoet, die eerst buiten de boot vielen. Op basis van deze wijzigingen kan het, als je dat nog niet hebt gedaan, alsnog zinvol zijn een aanvraag in te dienen. De uiterlijke datum hiervoor is verschoven naar vrijdag 5 juni 2020.

De aanpassingen in NOW 1.0 betreffen seizoenbedrijven, bedrijven die geen loonsom hadden in januari 2020 of november 2019, recente bedrijfsovernames en bedrijven met een dertiende maand.

Seizoenbedrijven

Voor seizoenbedrijven die juist in het voorjaar het meeste personeel in dienst hebben, is de maatregel aangepast. Is de loonsom in de maanden maart, april en mei hoger dan in januari, dan komen deze bedrijven alsnog in aanmerking voor een hogere subsidie in de lopende regeling. Bij de vaststelling van de subsidie wordt dit achteraf verrekend.

Loonsom

Bedrijven die in januari 2020 of november 2019 geen loonsom hadden maar wel in maart 2020, kunnen door de wijziging mogelijk alsnog in aanmerking komen voor de lopende regeling NOW 1.0.  Als zij om deze reden eerder van het UWV een afwijzing hebben ontvangen (dat zijn ongeveer 6700 bedrijven), zullen ze nu door het UWV worden benaderd.

Recente bedrijfsovernames

Bedrijven met recente overnames tot 1 februari 2020 mogen nu ook de bestaande bepaling in NOW 1.0 voor startende ondernemingen hanteren. De regeling voor startende bedrijven gaat ervan uit dat een bedrijf uiterlijk op 1 februari 2020 is gestart, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet voorhanden is. Voor deze bedrijven kan de wijziging van de refertemaand naar maart bij NOW 2.0 ook helpen.

Dertiende maand

Het UWV houdt rekening met ondernemers die in januari een dertiende maand of bonus hebben uitgekeerd. Dit wordt bij de eindafrekening, wanneer het terug te vinden is in de polis, verrekend. Zo wordt voorkomen dat werkgevers vanwege een dalende loonsom de volledige NOW-subsidie moeten terugbetalen.

Openbaarmaking

Het UWV zal bepaalde informatie over bedrijven die een NOW-aanvraag hebben ingediend, openbaar maken: onder andere de naam van de aanvrager, de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidie zullen zichtbaar zijn. Vanaf eind juni wordt deze informatie op de website van het UWV gepubliceerd. Het gaat daarbij uitsluitend om de informatie waarvoor geen zienswijze gevraagd hoeft te worden.

Accountantsverklaring en verklaring van derden

Het kabinet heeft duidelijkheid geboden over de verplichte accountantsverklaring. De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Een accountantsverklaring is bij de definitieve vaststelling verplicht in de volgende gevallen:

  • bij een vastgestelde subsidie van 125.000 euro of meer;
  • bij een voorschot van 100.000 euro of meer (80 procent van het verleende subsidiebedrag).

Een verklaring van derden (boekhouder, administratiekantoor, en dergelijke) is vereist bij een vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro, Deze partij moet genoemde omzetdaling kunnen bevestigen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder