Coronacrisis - Werkgevers krijgen meer tijd voor aanpassing loonadministratie

Contracten moeten uiterlijk 30 juni in administratie aanwezig zijn voor lage WW-premie

01-04-2020  Werkgevers krijgen van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drie maanden langer de tijd om hun (loon)administratie aan de passen aan de WW-premiedifferentiatie, die onderdeel is van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De minister neemt deze maatregel om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis.

Sinds 1 januari geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Daarin is onder meer vastgelegd dat de WW-premie die je als werkgever moet betalen, is gekoppeld aan het soort contract: voor een vast contract geldt een lage WW-premie en voor een tijdelijk contract een hoge WW-premie. Een vast contract moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn, die door zowel werkgever als werknemer is ondertekend en die geen oproepovereenkomst is. Alle andere contractvormen worden gezien als een tijdelijk contract en vallen onder de hoge WW-premie.

Overgangsperiode verlengd

Bij de invoering van de Wab hadden veel werkgevers nog geen schriftelijk ondertekend contract in hun (loon)administratie. Daarom heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkgevers in eerste instantie tot 1 april 2020 de tijd gegeven hun administratie hierop aan te passen. Maar omdat veel bedrijven nu door de coronacrisis in zwaar weer verkeren en andere prioriteiten hebben, is deze periode verlengd tot 1 juli. Dit betekent dat uiterlijk op 30 juni een ondertekend contract/addendum/bevestiging in de administratie aanwezig moet zijn om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie.

Let op: dit geldt alleen voor contracten die uiterlijk op 31 december 2019 zijn aangegaan. Voor contracten die vanaf 1 januari 2020 zijn overeengekomen, moet direct een schriftelijk ondertekend contract of addendum worden vastgelegd.

Geen herziening WW-premie voor overwerk door crisis

In een aantal sectoren/branches, zoals in de zorg en in de voedingsmiddelensector, is door het coronavirus veel extra overwerk nodig. Dit kan op grond van de Wab leiden tot een herziening van de WW-premie. Dit is het geval als in totaal 30 procent meer uren worden verloond dan in het contract staan en gemiddeld een arbeidsomvang van minder dan 35 uur is overeengekomen. Dan is in plaats van de lage, alsnog de hoge WW-premie verschuldigd en vindt er een naheffing plaats. Door het coronavirus kan deze bepaling leiden tot hogere werkgeverslasten en heeft het onbedoelde effecten. Om die reden heeft de minister besloten deze regeling tijdelijk aan te passen. Hoe deze aanpassing er precies uitziet, is nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, informeren we je daarover.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder