Coronavirus: btw-maatregelen in het buitenland UPDATE

Gebruik deze actuele checklist om te kijken of deze maatregelen voor jouw onderneming van toepassing (kunnen) zijn

update 24-04-2020  Voor bedrijven die btw-aangiftes in het buitenland doen, is het extra belangrijk goed op de hoogte te blijven van alle noodmaatregelen die daar worden getroffen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de meest actuele status van deze regelingen te vinden. De RVO is ook voor inhoudelijke vragen bereikbaar. BTW Instituut heeft voor ons zoveel mogelijk actuele regelingen op een rij gezet in dit document. Het advies is goed na te gaan of deze maatregelen voor jou van toepassing (kunnen) zijn.

Australië

Snelle teruggave van belastingtegoeden.

België

Vanwege het coronavirus is twee maanden uitstel van betaling mogelijk en voor het doen van aangifte voor de periode maart 2020 en/of eerste kwartaal 2020. Langer uitstel is mogelijk als bedrijven kunnen aantonen dat zij in financiële problemen zijn geraakt door de coronacrisis.

Bulgarije

Geen uitstel voor het doen van aangifte en betaling btw.

Canada

Manitoba en British Columbia bieden uitstel van betaling voor lokale Sales Tax. GST-aangiftes en betalingen uitgesteld voor maart, april en mei tot 30 juni 2020. Kwartaalaangevers moeten het eerste kwartaal 2020 voor 30 juni indienen en betalen.

Cyprus

Ondernemingen kunnen gebruik maken van betalingsmaatregelen voor uitstel btw. Daarbij worden geen boetes en interesten opgelegd voor het te laat betalen van de btw-aangiftes februari, maart en april 2020. De aangiftes moeten tijdig worden ingediend. Een aantal groepen van bedrijven zijn uitgesloten van deze maatregelen.

Denemarken

Uitstel voor het indienen en betalen van de btw-aangiftes. Aangiftes voor het eerste en tweede kwartaal 2020 kunnen samen worden ingediend.

Duitsland

Ondernemingen kunnen verzoek uitstel betaling btw indienen voor zeker drie maanden. Voorschotbetaling 2020 kan worden teruggevorderd.

Estland

Mogelijkheid tot uitstel van btw-betaling tot 1 mei 2020.

Finland

Mogelijkheid verzoek bij belastingdienst in te dienen om af te zien van interest en boetes in geval van te late btw-betaling.

Frankrijk

Nog geen uitstelmaatregelen voor het indienen van btw-aangiftes en btw-betalingen. Ondernemingen die negatieve effecten ondervinden van de coronacrisis, kunnen voor de aangifte van maart en april 2020 een verlaagd bedrag afdragen van 80 tot 50 procent van het bedrag dat zij te betalen hadden voor de maand februari 2020. Zodra de coronacrisis voorbij is, moet alsnog de daadwerkelijke btw afgedragen worden via een correcte aangifte.

Griekenland

Financieel getroffen ondernemingen kunnen verzoek uitstel btw-betaling indienen voor vier maanden.

Hongarije

Ondernemingen kunnen om uitstel van btw-betaling verzoeken. Hiervoor wordt HUF 10.000 administratiekosten berekend.

Hongarije voert een retailtax in, die ook van toepassing is op buitenlandse e-commerce ondernemingen die leveren aan Hongaarse consumenten. De invoer van deze retailtax is een crisismaatregel zonder einddatum.

Ierland

Geen boetes en interest bij niet tijdige betaling van btw door kleine en middelgrote ondernemingen (omzet tot 3 miljoen euro). Ondernemingen met een hogere omzet moeten contact opnemen met de belastingdienst om uitstel van betaling aan te vragen. Aangiftes moeten tijdig worden ingediend.

Italië

Uitstel betaling btw voor ondernemingen mogelijk tot eind juni 2020. De belastingdienst bevestigt dat de uitstelmaatregelen niet van toepassing zijn op buitenlandse ondernemingen.

Kroatië

Drie maanden uitstel van btw-betaling voor ondernemingen die niet meer in staat zijn hun btw tijdig af te dragen door het coronavirus. Alleen ondernemingen met een omzet lager dan HRK 7,5 miljoen in 2019 komen hiervoor in aanmerking.

Letland

Uitstel betaling btw is mogelijk en snelle teruggave btw-tegoeden.

Litouwen

Uitstel betaling btw is mogelijk tot aan een jaar. Er worden geen boetes en interesten opgelegd bij toekennen uitstel. In geval van extreme cashflowproblemen eventuele definitieve afschrijving btw-betaling.

Luxemburg

Versnelling procedure terugbetaling btw-tegoeden. Geen boetes en interesten bij te late betaling btw door coronacrisis. Ondernemingen mogen nu ook terugwerkend uitstel van btw-betaling aanvragen. De aanvragen moet aantonen dat zij in financiële problemen zijn geraakt door de coronacrisis.

Malta

Mogelijkheid uitstel betaling btw voor maart en april 2020.

Nederland

Ondernemingen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen drie maanden uitstel van btw-betalingen aanvragen. Bij opgave omstandigheden waardoor onderneming door crisis is getroffen, is langer uitstel mogelijk. Bij belastingschulden meer dan 20.000 euro is verklaring derde-deskundige nodig. Beleid is nu geldig tot 19-06-2020.

Tijdelijke verlaging belastingrente naar 0,01 procent, invorderingsrente blijft 4 procent.

Gratis verstrekken medische hulpgoederen, geen gevolgen voor de btw-heffing of btw-aftrek voor leverancier (let op de voorwaarden).

Ter beschikking stellen zorgpersoneel tussen 16 maart 2020 en 16 juni 2020 niet belast met btw. Diensten blijven voor recht op aftrek buiten beschouwing.

Online sportlessen tijdelijk onder het verlaagde btw-tarief van 9 procent zolang verplichte sluiting van toepassing is.

Uitstel van betaling voor invoerrechten mogelijk. Geen boetes voor ondernemingen die hun douaneverplichtingen niet kunnen nakomen door de coronacrisis.

Noorwegen

Betalingsdatum T1 btw-aangifte voor alle ondernemingen opgeschoven van 14 maart 2020 naar 10 juni 2020. Datum indiening btw-aangifte blijft 10 april 2020.

Oostenrijk

Uitstel van btw-betaling en afzien van het opleggen van boetes voor ondernemingen die direct zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus.

Polen

Geen interestberekening op late betaling btw voor ondernemingen die financieel zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Uitstel uitbreiding SAF-T reporting. Lokale leveringen van goederen die helpen bij de strijd tegen het coronavirus vallen van 1 februari tot 30 augustus onder het btw-nultarief.

Portugal

Uitstel betalingsregelingen voor ondernemingen voor btw-betaling tweede kwartaal 2020. De regeling gaat automatisch in voor ondernemingen met een jaarlijkse omzet lager dan 10 miljoen euro. Ondernemingen met meer omzet moeten uitstel aanvragen. Hiervoor zijn twee opties:

  1. Drie maanden uitstel van betaling zonder interestberekening;
  2. Zes maanden uitstel van betaling waarbij over de laatste drie maanden interest berekend wordt.

De aangifte voor februari 2020 moet voor 17 april ingediend worden (in plaats van 10 april). De betaling hoeft pas 20 april binnen te zijn.

Roemenië

Snellere teruggave btw-tegoeden.

Saoedi-Arabië

Mogelijkheid tot drie maanden uitstel btw-betaling.

Slovenië

Mogelijkheden om uitstel betaling aan te vragen. Bij goedkeuring zullen geen interesten en boetes opgelegd bij vertraging btw-betalingen. Aangiftes moeten tijdig worden ingediend.

Slowakije

Mogelijkheden om btw-aangiftes later in te dienen.

Spanje

Toch uitstel voor het indienen van btw-aangifte over het eerste kwartaal 2020 en betaling van de btw voor ondernemingen met een omzet lager dan 600.000 euro per jaar. Om uitstel hoeft niet verzocht te worden. De nieuwe deadline is 30-05-2020.

Btw-aangiftes moeten tijdig worden ingediend. Betalingsmaatregelen voor uitstel btw ingevoerd voor kleine ondernemingen. Bij import kan gebruikgemaakt worden van zes maanden uitstelregeling betaling import-btw en importrechten. Deze regeling geldt alleen voor ondernemingen met een omzet lager dan 6 miljoen euro per jaar en de bedragen moeten tussen de 100 en 30.000 euro liggen.

Tsjechië

Beperkte btw-maatregelen voor ondernemingen.

Verenigde Arabische Emiraten

Ondernemingen die veel last ondervinden van de coronacrisis, kunnen gebruikmaken van de uitstelregeling voor het aangeven en betalen van de af te dragen btw. De termijn voor indienen en betalen wordt uitgesteld van 28 april naar 28 mei 2020.

Verenigd Koninkrijk

Voor tijdvakken tot en met juni 2020 uitstel van btw-betaling tot 31 maart 2021. Btw-aangiftes moeten tijdig worden ingediend. Uitstel regelingen ook geldig voor buitenlandse ondernemingen maar niet voor MOSS btw-betalingen.

Zweden

Verlaging van boetes en interesten met betrekking tot vertraagde btw-betalingen.

Zwitserland

Mogelijk verzoek uitstel btw en betaling importheffing tot eind 2020. Btw-aangiftes moeten tijdig worden ingediend.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder