Coronavirus: Europese oproep om intermodaal spoorvervoer te benutten als veilige vervoersmodaliteit

Bij vervoer van goederen over spoor is de kans op verdere besmetting relatief klein

11-03-2020  De European Shippers' Council (ESC) heeft er samen met andere Europese koepelorganisaties bij de Europese Commissie op aangedrongen het intermodale spoorvervoer te versterken en ondersteunen. Dit gezien het strategische voordeel die deze vervoersmodaliteit biedt bij het omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Het vervoer van goederen over spoor verloopt via een goed controleerbaar en traceerbaar systeem, waarbij de kans op verdere besmetting relatief klein is vanwege het beperkt aantal contactmomenten. De ESC is de Europese samenwerkingspartner van ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex.

Europees opererende bedrijven zijn met name op de noord-zuidcorridor van en naar Italië meer goederen aan het vervoeren per spoor. Een enkele trein kan veertig vrachtauto’s vervangen en een railterminal die twintig treinen per dag behandelt, heeft hier zestig man personeel voor nodig. Anders zijn hier 800 chauffeurs op een vrachtauto voor nodig.

‘Contactloos’ vervoer

De maatregelen die de partijen in de spoorgoederensector nemen, verminderen het aantal contactmomenten en daarmee de kans op besmetting aanzienlijk. In hun oproep vragen de ESC en de koepelorganisaties aan de Europese Commissie om het intermodale spoorvervoer te versterken met de volgende maatregelen:

  1. Transparante communicatie vanuit de overheidsinstellingen, waarbij het strategische belang van intermodaal transport voor de volksgezondheid wordt benadrukt;
  2. Overslagterminals zijn een essentiële link in de operatie van intermodaal transport en hebben speciale aandacht nodig;
  3. Zorg voor gecoördineerde afstemming tussen overheden, infrastructuurbeheerders en de spoorgoederensector om ervoor te zorgen dat intermodaal vervoer gewaarborgd kan worden;
  4. Het (gedeeltelijk) stilleggen van spoorgoederenvervoer zou contraproductief kunnen werken gezien het risico van verschuiving naar wegtransport;
  5. Het toestaan van het gebruik van digitale documenten;
  6. Zorg voor een goede afweging tussen de verschillende vervoersvormen en stel vast welke modaliteiten zorgen voor het kleinste aantal contacten tussen mensen en daarmee het laagste risico voor overdracht van het virus;
  7. Indien noodzakelijk zou een financiële ondersteuning voor dit vervoer overwogen kunnen worden. Bijvoorbeeld door verlaging van belastingdruk of een tijdelijk krediet.

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt helaas in de hele Europese Unie toe. Om de economie in Europa te beschermen en rekening te houden met de volksgezondheid, is het essentieel snel, effectief en pragmatisch te handelen. Op dit moment is spoorgoederenvervoer van en naar Italië nog zonder noemenswaardige vertragingen mogelijk.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder