Coronavirus geeft veel vertraging bij lucht- en zeevracht

KLM heeft aangekondigd vanaf eind maart weer op Shanghai en Peking te gaan vliegen

20-02-2020 De verspreiding van het coronavirus geeft veel annuleringen en vertragingen bij het transport van goederen. Zowel bij lucht- als zeevracht. Zo zijn veel luchtvrachtoperaties gestaakt. Daarbij gaat het niet alleen om passagiersvluchten, maar ook om vrachtvluchten.

“Een groot probleem is dat er op de grond te weinig personeel beschikbaar is voor een goede afhandeling van de goederen. De verwachting is dat de meeste luchtvrachtactiviteiten de komende weken weer gaan draaien, maar er is een grote achterstand ontstaan in de afhandeling van goederen”, vertelt Rogier Spoel, beleidsadviseur Luchtvracht en Zeevracht bij evofenedex. Zodra de operatie op de grond functioneert, zullen vrachtvluchten weer vliegen.

Er blijft voorlopig nog wel een tekort aan luchtvrachtcapaciteit vanwege de annuleringen van passagiersvluchten, waardoor er ook geen goederen met deze vluchten meekunnen. KLM heeft aangekondigd pas vanaf eind maart weer op Shanghai, Peking, Chengdu, Huangzhou en Xiamen te gaan vliegen. Andere maatschappijen hanteren over het algemeen hetzelfde tijdschema. Delta Airlines heeft aangekondigd tot 30 april niet op China te vliegen.

Enorme backlog

De grote zeehavens Shanghai, Ningbo en Xingang hebben te maken met zware congestie. Hong Kong functioneert nog wel, maar de grens tussen Hong Kong en het vasteland van China is gesloten. “Containers gaan dus niet verder dan de regio Hong Kong”, legt Rogier uit. “Vanwege een tekort aan aansluitpunten voor koelcontainers worden deze nu naar andere grote containerterminals buiten China gebracht, zoals Busan en Singapore. Hierdoor is sprake van een enorme achterstand die zal moeten worden verwerkt, voordat alle operaties weer op normale wijze verlopen.”

Contact houden

Ook overwegen rederijen clausule 19 van de bill of lading in werking te laten treden, waarbij rederijen containers kunnen afzetten in andere havens dan de originele bestemming, aangezien deze niet bereikbaar is. Handels- en productiebedrijven worden pas na het afleveren van de container in een andere haven hierover geïnformeerd en de extra kosten zijn voor hun rekening. evofenedex adviseert haar leden dan ook nadrukkelijk contact te houden met rederijen over de actuele stand van zaken met betrekking tot het afleveren van hun containers.

Lokale chauffeurs

Het weer op gang krijgen van het goederentransport hangt nog wel af van het probleem rondom vergunningen voor lokale chauffeurs en hun beschikbaarheid. Rogier: “Als een fabriek of warehouse in een andere regio ligt dan de lucht- of zeehaven dan heeft een chauffeur allerlei vergunningen nodig en het verstrekken daarvan loopt niet soepel. Daarnaast zit een deel van de chauffeurs nog thuis vanwege quarantainemaatregelen.”

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder