Coronavirus: geen vordering persoonlijke beschermingsmiddelen

Maatregelen moeten voorraad op peil houden

26-03-2020  Het kabinet zal geen persoonlijke beschermingsmiddelen gaan vorderen. Daarnaast heeft de Douane vandaag aangeboden tijdelijk geen douanerechten meer te heffen bij de invoer van deze beschermingsmiddelen. Ondernemersvereniging evofenedex signaleerde dat bedrijven terughoudend waren geworden met de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen naar Nederland en heeft dit onder de aandacht gebracht bij het ministerie van VWS en de Douane.

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer op 18 maart jl. gaf oud-minister Bruins aan dat hij een vorderingsbesluit ging nemen om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen aan te vullen. Die aankondiging leidde tot onrust in de markt en vele vragen bij onder andere leden van evofenedex. De onrust leidde er ook toe dat bedrijven in zowel Nederland als het buitenland terughoudend werden met het invoeren van beschermende middelen naar Nederland.

Voorraden liepen terug

Door de enorme vraag naar en beperkingen in de aanvoerlijnen van persoonlijke beschermingsmiddelen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en andere zorgverleners, liepen de voorraden in Nederland snel terug. Het afschrikkende effect van de aangekondigde vordering bracht de voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen verder in gevaar. Het is echter zeer noodzakelijk om voldoende voorraad te behouden voor de eindgebruikers in de zorg. Daarom hebben vele bedrijven geweldige initiatieven genomen door persoonlijke beschermingsmiddelen te doneren of tegen kostprijs naar Nederland te halen.

Geen douanerechten

Inmiddels heeft het kabinet besloten de persoonlijke beschermingsmiddelen niet te vorderen bij bedrijven. Daarnaast heeft de Douane aangeboden om vanaf vandaag, donderdag 26 maart, geen douanerechten te heffen op persoonlijke beschermingsmiddelen; het gaat hierbij om een tijdelijke vrijstelling. De fiscale aspecten mogen immers geen belemmering vormen voor de invoer van beschermingsmiddelen. Bovendien is het creëren van een soepel en snel proces voor de invoer van groot belang.

Dit zijn de voorwaarden die de Douane stelt:

  • De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingevoerd door een van de volgende organisaties: overheidsinstellingen, hulpeenheden of filantropische instellingen;
  • De goederen worden geschonken, en ingezet voor slachtoffers van de coronacrisis. Marktpartijen die persoonlijke beschermingsmiddelen willen verkopen, krijgen geen vrijstelling.

Beschermingsmiddelen doneren

Als ondernemers ook een bijdrage willen leveren aan de aanvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen, kunnen zij deze doneren aan een hierboven genoemde organisatie. De aangifte ten invoer zal ‘op eigen naam’ van de organisatie gemaakt moeten worden. In dat geval worden er geen douanerechten geheven. Let wel op de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de beschermende middelen.
Wil je persoonlijke beschermingsmiddelen doneren of importeren, dan kun je dit doen zonder de kopzorg, én zonder dat de goederen worden gevorderd, én met vrijstelling van douanerechten (onder de gestelde voorwaarden).

evofenedex behartigt de belangen van de leden doorlopend op talrijke dossiers. Voor vragen over douaneformaliteiten en -procedures kunnen leden altijd bij ons terecht, via telefoonnummer 079 - 3467346.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder