Coronavirus: ILT creëert oplossing voor schaarste verpakkingen ziekenhuisafval

Inspectie Leefomgeving en Transport maakt werkinstructie afvoer ‘droog’ afval

30-03-2020  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een alternatieve werkwijze goedgekeurd voor het afvoeren van bepaald ziekenhuisafval. Hierdoor mag dit afval nu ook in hiervoor geschikte zakken worden afgevoerd. De kunststof vaten die normaal worden ingezet, dreigden door de coronacrisis schaars te worden. De oplossing is in samenwerking met onder andere afvalinzamelaars, afvalverwerkers, RIVM en evofenedex tot stand gekomen.

De ILT heeft een werkinstructie voor deze alternatieve manier van afvoeren opgesteld. Deze werkinstructie geldt voor ‘droog’ afval dat is geclassificeerd als “UN 3291 Ziekenhuisafval, ongespecificeerd, n.e.g., klasse 6.2, verpakkingsgroep II” van het ADR. Hieronder vallen bijvoorbeeld wegwerpartikelen, verpakkingsmaterialen, verbanden en wegwerplinnen. Ziekenhuizen mogen dit nu ook verpakken in speciale dikke en afsluitbare zakken. Ook de persoonlijke beschermingsmiddelen van verplegend personeel, zoals wegwerpoveralls en handschoenen, mogen in deze zakken.

‘Droog’ en ‘nat’ afval

Pascal Smetsers, vanuit evofenedex bij meerdere ziekenhuizen actief als veiligheidsadviseur, is blij dat de nieuwe werkinstructie zo snel ingevoerd kon worden: "Dit soort afval gaat normaal gesproken in kunststof vaatjes. Die zijn voor eenmalig gebruik. Je kunt je voorstellen dat materiaal zoals een overall of bed-onderlegger veel volume inneemt. Per coronapatiënt waren hierdoor dagelijks acht tot tien van die vaatjes nodig. Die dreigden simpelweg op te raken. Nu het droge afval ook in de voorgeschreven zakken mag, komen er vaten vrij voor het ‘natte’ afval en zaken zoals injectienaalden. Mooi dat er zo weer een probleem opgelost kon worden!"

 De werkinstructie is als download beschikbaar (zie links in de marge).

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder