Coronavirus: Inspectiedienst ILT past werkzaamheden aan

ILT voert minder inspecties uit en houdt rekening met huidige moeilijkheid van verlenging ADR-certificaten

19-03-2020  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vanwege de landelijke coronamaatregelen ervoor gekozen haar werkwijzen aan te passen. De dienst voert tijdelijk minder inspecties op locatie uit en werkt meer digitaal. De ILT houdt onder meer toezicht op het transport van gevaarlijke stoffen. Om dit ook in crisistijd goed te laten verlopen, zijn meer aanpassingen nodig. Hierover is evofenedex met de dienst en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek.

Het afschalen van het aantal inspecties komt deels doordat sectoren waarop de ILT toezicht houdt, zijn stilgevallen. Daarnaast wil de inspectie mogelijke coronabesmettingen voorkomen. Inspecties waarbij direct contact nodig is, worden niet uitgevoerd, in ieder geval tot en met 6 april. Sommige controles kunnen ook digitaal op afstand worden gedaan of op een later moment ‘met terugwerkende kracht’ plaatsvinden, omdat veel data langere tijd worden bewaard.

Certificaten

evofenedex heeft in een eerder stadium opgeroepen om certificaten van ADR-veiligheidsadviseurs en chauffeurs die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren, te verlengen. Hiervoor is in Europees verband inmiddels een multilaterale overeenkomst opgesteld, die momenteel ter goedkeuring bij de lidstaten voorligt. Dit gebeurt ook voor andere modaliteiten (RID, ADN). ILT heeft al aangegeven rekening te houden met certificaten die de komende weken aflopen en door de omstandigheden niet verlengd kunnen worden. Vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale sectoren, heeft prioriteit bij de ILT: voor het openbaar vervoer, afvaltransport, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling en in de scheepvaart worden certificaten en vergunningen gewoon in behandeling genomen.

Keuringen

Ook de periodieke keuring van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, kan door coronamaatregelen in de knel komen, ziet evofenedex. Om te voorkomen dat er capaciteit verdwijnt voor de distributie van brandstoffen en andere essentiële stoffen, is het belangrijk dat de keuringen zoveel mogelijk plaats blijven vinden. Het is daarom goed nieuws dat de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) het keuren van gevaarlijke-stoffenvoertuigen als prioriteit heeft bestempeld.

Internationaal transport gevaarlijke stoffen

Nu meerdere Europese landen grenscontroles hebben ingevoerd, staan er bij verschillende grensovergangen lange files met vrachtverkeer. Voor transporten met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat deze niet worden tegengehouden, opgehouden of teruggestuurd. Dat levert een onnodig risico op. evofenedex pleit zowel in Nederlands als Europees verband ervoor om vrachtverkeer zoveel mogelijk ongehinderd door te laten rijden, zeker als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder