Coronavirus: minister Kaag gaat voor meer steun aan exporterende bedrijven

Exportkredietverzekering verruimd voor bedrijven die met buitenland handelen

26-03-2020  Het kabinet gaat exporterende bedrijven ondersteunen. Dat hebben minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) vandaag bekendgemaakt. Exporterende bedrijven in Nederland worden hard geraakt door de coronacrisis. Nederland is een open economie die voor circa een derde van haar nationaal inkomen en werkgelegenheid afhankelijk is van de export van goederen en diensten. Goederen komen momenteel langzamer, in gedeeltes en soms niet op de plaats van bestemming. Dit treft inmiddels vrijwel alle (internationale) ketens. Voor exporteurs is daarom uitbreiding van diverse bestaande maatregelen nodig. In samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland heeft evofenedex zich hiervoor sterk gemaakt.

Extra maatregelen voor exporteurs

Voor bedrijven die met het buitenland handelen, wordt de exportkredietverzekering verruimd. Hierdoor worden meer risico's van bedrijven afgedekt door de overheid. Ondernemingen lopen nu meer risico dat handelspartners de rekeningen niet betalen en dit risico zet zich voort in de gehele keten. Kortlopende exportkredieten (korter dan twee jaar) worden nu ook gedekt. Verder wordt de procedure voor de kredietexportverzekering verruimd en versneld. Ook gaan meer landen onder de regeling vallen. Het kabinet hoopt met het maatregelenpakket de internationale handel op gang te houden. Bij de uitwerking van de maatregelen zal evofenedex zich ook focussen op de duur van de maatregelen. Met het oog op de liquiditeit is een geruime doorlooptijd na afloop van de crisisperiode in de verscheidene regio’s noodzakelijk.

Europese coördinatie vereist

Daarnaast is het van de belang dat de Europese handelsministers de beperkingen voor logistiek en transport opheffen zodra dit kan. Bij voorkeur onder regie van de Europese Commissie, zoals die ook het voortouw heeft genomen in het opstellen van green lanes voor het wegtransport en slotbehoud voor de luchtvaart. Daarnaast is het van belang dat de lidstaten het vertrouwen geven richting consumenten en bedrijven. Bijvoorbeeld door overheidsprojecten te versnellen, naast uitstel ook de belastingen te verlagen en investeringen in innovatie en onderzoek bij bedrijven aan te jagen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over het coronavirus?

Rogier helpt je graag verder