Coronavirus: neem combinatie van maatregelen bij besmetting personeelslid

De GGD heeft een protocol opgesteld met wat er moet gebeuren op de werkplek als iemand is besmet met het coronavirus

17-03-2020  Mocht een medewerker besmet zijn met het coronavirus, dan adviseert de GGD om een reeks van maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De gezondheidsdienst heeft daarvoor een protocol in het leven geroepen speciaal voor de werkplek.

De vraag wat er moet gebeuren als een personeelslid is besmet, komt veelvuldig binnen bij de Ledenservice van evofenedex. HumanCapitalCare zocht uit wat de GGD dan voorschrijft. De GGD adviseert bij een besmetting op de werkplek, op basis van de situatie en de soort werkplek, een combinatie van de volgende maatregelen te nemen:

  • Informeer de bedrijfsarts/ arbodienst en overleg met de GGD over de te nemen stappen;
  • Stuur de desbetreffende werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren indien hij/zij gedurende 24 uur volledig klachtenvrij is;
  • Ventileer de werkruimte(s) waar de werknemer is geweest minimaal een half uur;
  • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals toetsenbord, trapleuningen, deurklinken, liftknoppen, werkstoel, cabine en dergelijke) met alcoholhoudende vloeistof/ doekjes;
  • Leg een logboek aan met daarin welke personen met de besmette medewerker nauw contact heeft gehad (binnen twee meter en langer dan vijftien minuten). Informeer deze werknemers en laat ze (indien mogelijk) preventief veertien dagen thuiswerken;
  • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin onder andere: een extra oproep om alert te zijn op luchtwegklachten en deze te melden, en informatie over de door het bedrijf genomen/te nemen maatregelen. Daarbij is speciale aandacht gewenst voor zorgen bij kwetsbare werknemers;
  • Overweeg een eventuele kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging bij veel onrust.

Terugkeer naar de werkplek

Als iemand binnen de quarantaineperiode van veertien dagen geen ziekteverschijnselen ontwikkelt, kun je aannemen dat er geen gevaar meer is op besmetting. Datzelfde geldt voor werknemers die 24 uur klachtenvrij zijn na genezing van de ziekte. Houd er rekening mee dat terugkeer naar de werkplek van deze werknemers spanningen kan opleveren bij collega’s. Besteed hier aandacht aan, onder andere door hier over te communiceren, werknemers vooraf te informeren en gerust te stellen. Schakel waar nodig de hulp is van externe professionals zoals een bedrijfsarts en/of bedrijfsmaatschappelijk werker.

Meer informatie is te vinden bij het RIVM en HumanCapital Care.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder