Coronavirus: nieuwe regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud uitgelegd

Bij teruglopen omzet door coronavirus kunnen werkgevers tot 90 procent van de loonsom terugkrijgen

18-03-2020  Zoals dinsdagavond 17 maart werd aangekondigd, werken het ministerie van SZW en UWV hard aan een nieuwe maatregel die de Werktijdverkortingregeling vervangt. Deze gaat Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) heten. Zodra de aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend, wordt dat bekendgemaakt. Duidelijk is al wel dat alle ondernemingen met omzetverlies met terugwerkende kracht vanaf 1 maart in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming. De exacte datum van indiening is niet van belang.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

 • De NOW staat los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW);
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract blijven doorbetalen;
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden.

Wat zijn de criteria?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover hij tegemoetkoming ontvangt;
 • De aanvrager verwacht ten minste 20 procent omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld;
 • De onderneming heeft omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Omzetdaling is bepalend voor uitkering

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90 procent van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • Als 100 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom van een werkgever;
 • Als 50 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom van een werkgever;
 • Als 25 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5 procent van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag verstrekt het UWV een voorschot ter hoogte van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een - nader te bepalen - omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Nieuw

 • De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Bijvoorbeeld werknemers met een oproepcontract;
 • Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn, een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder goed personeel te hoeven laten gaan;
 • De nieuwe regeling staat los van de opgebouwde WW-rechten van de werknemers.

Meer informatie is te vinden op deze webpagina.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder