Coronavirus: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid uitgelegd

Omzetverlies en loonsom zijn basis voor hoogte uitkering

01-04-2020  Vanaf 6 april kunnen ondernemingen die geraakt worden door het coronavirus een aanvraag indienen voor een uitkering in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). In de aanvraag spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom zal zijn. Hoe zit deze regeling precies in elkaar?

Het NOW-loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming gaat open op 6 april, zo heeft minister Koolmees bekendgemaakt tijdens de persconferentie op 31 maart. Via dit loket kan een ondernemer, als hij ten opzichte van vorig jaar een omzetverlies van 20 procent of meer lijdt door het coronavirus, een aanvraag voor een uitkering indienen. Om tot die inschatting te komen wordt gekeken naar de jaaromzet van 2019, en daar wordt 25 procent van genomen. Dit bedrag wordt vergeleken met de huidige omzet in de maanden maart, april en mei. Is het omzetverlies aantoonbaar gelijk of hoger dan 20 procent (achteraf door de accountant aan te tonen), dan kan de ondernemer een aanvraag voor tegemoetkoming indienen. Bij een concern wordt gekeken naar de omzetdaling van het hele concern. Ook als een gedeelte van het werk doorgaat en de rest stilligt, kan een aanvraag worden ingediend, het percentage omzetverlies is leidend in de aanvraag. De aanvraag mag – indien nodig - eenmalig worden verlengd met drie maanden.

Loonaangifte

De loonaangifte bij de Belastingdienst is het uitgangspunt voor de uitkering. Het UWV neemt deze gegevens automatisch hieruit over. Grondslag is het zogenaamde sociale verzekeringsloon, en daarbovenop wordt 30 procent extra gerekend voor diverse werkgeverspremies, pensioen en vakantiegeld. Het UWV vergelijkt de loonsom in de subsidieperiode met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Er geldt een maximum-werknemerssalaris van 9.538 euro bruto per maand.

Uitkering in drie termijnen

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen, naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat dus 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt de tegemoetkoming 45 procent van de totale loonsom. In het digitale loket geeft de werkgever de verwachte omzetdaling op. Na een positieve beoordeling door het UWV keert het uitvoeringsinstituut een voorschot van 80 procent van de berekende tegemoetkoming uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.  

Naverrekening aanvragen

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarin de maatregel van toepassing is, moet de werkgever bij het UWV ‘de vaststelling van de NOW’ aanvragen, waarmee de definitieve hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Binnen 22 weken volgt een naverrekening door het UWV. Dit kan leiden tot een nabetaling of een terugbetaling, als het omzetverlies te hoog is ingeschat. Hoe deze vaststelling kan worden aangevraagd, is op dit moment nog niet bekend.

Voorwaarden

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling is dat werkgevers het reguliere salaris blijven doorbetalen, en dat ze tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Gaat de onderneming toch failliet nadat de aanvraag is toegekend, dan zal een boete worden opgelegd. Het kabinet roept werkgevers op om ook de salarissen van flexwerkers mee te nemen in hun aanvraag, zodat ook zij verzekerd zullen zijn van inkomsten.

Voor de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid heeft het kabinet tien miljard euro uitgetrokken. De aanvraagperiode voor uitkeringen loopt van 1 maart tot en met 31 mei.

Meer informatie lees je op de website van de Rijksoverheid.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder