Coronavirus: ondernemersorganisaties presenteren vier scenario’s met maatregelen

Alles richten op beperken van schade voor ondernemers

12-03-2020  Omdat de nood nu hard oploopt bij veel ondernemers hebben VNO-NCW en MKB-Nederland, mede namens onder andere evofenedex, vier scenario’s uitgewerkt voor wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het coronavirus beheersbaar blijven. De scenario’s zijn ontwikkeld voor situaties die uiteenlopen van een tijdelijke tot een ondenkbare situatie, met langdurige en grootschalige uitval in grote delen van de economie.

Veel van de voorgestelde maatregelen zijn eerder met succes ingezet door de overheid tijdens de crisis van 2008 en kunnen snel soelaas bieden voor ondernemers, doordat ze zorgen voor meer liquiditeit en minder kosten. De ondernemersorganisaties gaan in de scenario’s -en op basis van wat nu bekend is- uit van 0,7 procent minder groei tot -bij een verdere pandemie- een grote krimp van de Nederlandse economie.

Zo min mogelijk schade

Uitgangspunt van de organisaties is dat ondernemers zo min mogelijk (permanente) schade moeten ondervinden van de uitbraak van dit virus. “Dit gaat het normale ondernemersrisico immers ver te boven en de hele samenleving is er bij gebaat dat werk niet onnodig verloren gaat en zaken zoveel mogelijk kunnen doordraaien.”

“Het is goed dat de staatssecretaris van EZK nu onder meer de BMKB openstelt om de kredietverlening te ondersteunen. Tegelijkertijd is op basis van wat wij nu bij onze leden zien gebeuren al duidelijk dat we moeten nadenken over wat we moeten doen als we in scenario 3 (lange crisis) of 4 (grootschalige uitval delen van de economie) terecht komen. Daar vragen we aandacht voor. Het ondenkbare is immers realiteit voor we er erg in hebben, zo blijkt keer op keer in deze crisis. We moeten de maatregelen die daar bij horen dan direct klaar kunnen zetten. Daar kunnen deze scenario’s bij helpen en een goede voorbereiding zorgt voor rust als de crisis groter wordt,” aldus de ondernemersverenigingen.

Liquiditeit

Voor de verschillende scenario’s hebben de organisaties bij hun leden opgehaald wat dan nodig is om de uitzonderlijke omstandigheden die nu dreigen op te treden op te kunnen vangen. Dit loopt uiteen van de woensdag toegezegde opening van de BMKB-regeling en een soepeler invorderingsbeleid bij de fiscus tot een ruimere Go-regeling en noodfondsen. Deeltijd-ww kan helpen als de crisis langer aanhoudt. Werktijdverkorting is immers voor maximaal 24 weken. Ook zijn nog verdere verbeteringen in de wtv mogelijk voor het mkb.   

Gesprek

De ondernemersorganisaties staan op dagelijkse basis in contact met de overheid over de laatste stand van zaken. De bijgaande scenario’s zijn ook uitgewisseld met de overheid. Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen met 0800-2117. Bij dit telefonisch loket dat in samenwerking met de ondernemersorganisaties en de KvK is opgezet zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

 

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder