Coronavirus: oplosrichtingen voor oppasproblemen

In deze overmachtsituatie is het de kunst er samen uit te komen

16-03-2020  Op 15 maart is bekendgemaakt dat scholen en kinderopvangcentra in elk geval tot maandag 6 april 2020 moeten sluiten. In principe is alleen voor ouders die beiden werken in vitale beroepen opvang beschikbaar. Dit is echter geen harde eis. Als één ouder een cruciaal beroep heeft, is het uitgangspunt dat ouders zelf opvang moeten regelen. Als dat niet lukt, dan komt er alsnog opvang. Klik hier voor het overzicht vitale beroepen van de Rijksoverheid.

Hoewel het formeel gezien de rol van werknemers is om oppas voor hun kinderen te regelen, is het in deze overmachtsituatie de kunst er samen uit te komen. Deze situatie is zo ongebruikelijk dat maatwerk tussen werknemer en werkgever in bepaalde gevallen noodzakelijk zal zijn. Als evofenedex verwachten wij van werkgevers in deze uitzonderlijke situatie ook begrip te hebben voor de werknemers die er niet in slagen om de opvang (volledig) te regelen. Van werknemers mag verwacht worden dat zij er alles aan doen om opvang te regelen voor die kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is, zoals voor kinderen die op de crèche of op de basisschool zitten.

Oplossingsmogelijkheden

Veel werknemers zullen er ongetwijfeld zelf in slagen de opvang van hun kinderen goed te regelen. Voor wie dat niet lukt, zetten wij hieronder enkele oplossingsmogelijkheden op een rij.

 • Werken in verschoven tijden, zodat werk en opvang wel gecombineerd kunnen worden;
 • Beide partners verdelen de opvang gelijk. In voorkomende gevallen kan dit anders zijn, bijvoorbeeld als een van de partners in een van de vitale sectoren werkt en zoveel mogelijk moet blijven werken;
 • De werkgever betaalt het loon volledig door, maar de werknemer neemt voor een deel van de uren vakantie- of adv-dagen op. Ook compensatie voor overwerk kan gebruikt worden;
 • De werkgever betaalt, analoog aan het kortdurend zorgverlof, tijdens het verzuim 70 procent van het loon door. Dit zonder de beperking in duur van het kortdurend zorgverlof (twee weken);
 • De werknemer kan, als het noodzakelijk is voor de opvang van zijn kind(eren), calamiteitenverlof opnemen. Tijdens dit verlof wordt zijn loon doorbetaald. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof zijn alleen bedoeld om bij plotseling opkomende situaties noodzakelijke voorzieningen te treffen. Dit verlof kan hooguit enkele dagen duren en biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Hier is ook geen andere wettelijk voorziening voor;
 • Als de onderneming economisch getroffen is door de coronacrisis, kan deze werktijdverkorting aanvragen en deze afstemmen op de opvangtijden met de werknemer. Deze behoudt het volledige loon, maar levert hiervoor ww-rechten in. Houdt daarbij wel rekening met een opgelopen wachttijd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van circa twee weken;
 • Eventuele opgelopen tekorten in de bezetting door uitval van medewerkers door het coronavirus kunnen worden opgevangen met oproepkrachten.
  Rogier evofenedex
  Contact

  Vragen over corona?

  Rogier helpt je graag verder