Coronavirus: te nemen maatregelen om nadelige gevolgen voor je supply chain te beperken

Op tijd maatregelen nemen kan schade op de productie beperken

02-03-2020  Door het coronavirus is zowel productie als het transport van goederen over de hele wereld flink verstoord. Dat heeft gevolgen voor de hele keten, tot aan de eindgebruiker toe. Hoe zo’n supply chain - waar een onderneming onderdeel van uitmaakt - is ingericht, bepaalt de effecten op de operatie. Wie bijvoorbeeld producten in China laat produceren en dit door de coronacrisis wilt verplaatsen naar Polen onder dezelfde condities, merkt dat dit erg lastig is.

Misschien is het probleem nu niet op te lossen, maar kan het bedrijf er wel lessen uit trekken voor de toekomst. Hoe afhankelijk wil je zijn van bijvoorbeeld één of twee leveranciers? Met behulp van onderstaande stappen krijg je meer inzicht in de risico’s van je supply chain.

1. Breng de supply chain in kaart

Veel ondernemingen weten helemaal niet met wie ze aan het begin van de Supply Chain zaken doen. Ketenintransparantie komt bij het grootste deel van de bedrijven voor. Waar komen de echte grondstoffen vandaan? Waar komen de halffabricaten vandaan die je besteld bij je leverancier? Wellicht doe je zelf zaken in Polen, maar komt uiteindelijk alles uit China.

Om de risico’s van het virus in te kunnen schatten is het noodzakelijk om dit te weten. Een handige tool voor het in kaart brengen van je gehele supply chain is te vinden op sourcemap.com

2. Trends onderzoeken met data

Met behulp van data die online beschikbaar is kun je zien en berekenen welke transportstromen zijn gestagneerd. Wordt er ergens in de keten gebruik gemaakt van zeevervoer, treinvervoer of wegvervoer? Of misschien wel geconditioneerd vervoer? Heb je dat goed in beeld, dan kun je bijvoorbeeld met de data van Drewry inschatten hoe jouw vervoer verloopt en hoe lang het duurt voordat de aanvoer opdroogt.

3. Single/ Multiple Sourcing

Onderzoek of je in je supply chain gebruik maakt van één of meerdere leveranciers van halffabricaten en/of grondstoffen. Als je gebruik maakt van meerdere leveranciers, probeer op te schalen bij leveranciers die niet getroffen zijn door een lockdown.

Heroverweeg in het andere geval  je veiligheidsvoorraad en bereken hoe lang je de operatie nog kunt draaien op de huidige goederenstromen. Alleen met goede kennis kan je juiste beslissingen maken.

4. Samenwerken

Communiceer goed met je supply chain partners. Voorkom inefficiënties en communiceer duidelijk over de gevolgen om de impact van het virus voor jouw organisatie en bijbehorende de supply chain te beperken. Houd rekening met een enorme piek, het bullwhipeffect, en kijk of je die kunt sturen door nauw contact met toeleveranciers en afnemers. Werk goed samen, communiceer.

Dit zelfde geld voor je logistiek dienstverlener. Als je nu opeens veel besteld, meld dit, zodat ze de capaciteit tijdelijk verhogen en niet voor de lange termijn.

5. Locatie van sourcing

Om China als voorbeeld te nemen is het belangrijk om te bepalen op welke manieren het land te ontsluiten is. China bijvoorbeeld heeft voor de meeste sectoren slechts  één manier van ontsluiten – zeevaart. Vliegen is voor de meeste sectoren veel te kostbaar en de trein wordt nu in hoog tempo ontwikkelt, maar heeft een zeer beperkte capaciteit. In de inrichting van de supply chain is het in kaart brengen van risico’s erg belangrijk. Onderzoek alternatieven.

6. Andere stromen/producten

Als je niet lang door kunt opereren, probeer de komende periode te focussen op andere producten en/of stromen in de supply chain? Neem als voorbeeld Alibaba die nu compleet andere diensten levert omdat de logistiek stil ligt.

 

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder