Coronavirus: tijdelijke versoepeling documentatie voor wijnimporteurs

Acceptatie digitale certificaten moet wijndistributie weer vlot trekken

31-03-2020  Om de wijndistributie beter te laten verlopen, is de Douane op verzoek van evofenedex in contact getreden met het ministerie van LNV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), over de mogelijkheid van het overleggen van digitale VI-documenten. Besloten is nu dat VI-documenten digitaal mogen worden aangeleverd bij de Douane.

Nederlandse wijnimporteurs hebben evofenedex om steun gevraagd in verband met de maatregelen rond het coronavirus. Zij hebben ons verzocht contact op te nemen met de Douane, om te verkennen of het verplichte gebruik van wijncertificaten voor import (zogenoemde VI-1-certificaten) opgeschort kon worden. Tot nu toe dienen deze certificaten te worden overgelegd om containers met wijn uit derde landen te importeren.

Containers op de kade

Als gevolg van de wereldwijde noodsituaties en lock-downs liep het verzamelen van de diverse originele documenten vertraging op, aangezien veel wijnhandelaren en douaneambtenaren op afstand en/of vanuit huis moeten werken. Door de eis om originele documenten te overleggen, konden containers niet afgehaald worden in de haven en bleven ze langer op de kade staan. Dit leidde tot veel vertragingen en kostenverhogingen.

Digitale documenten

Besloten is nu dat VI-documenten digitaal mogen worden aangeleverd bij de Douane. Er wordt een pdf-bestand aangeleverd van het originele VI-1-document volgens artikel 23 Verordening (EU) 2018/273. De aangiftebehandeling verloopt via de gebruikelijke postbussen van het bedrijvencontactpunt in de regio. LNV en de Douane zijn akkoord gegaan met deze oplossing; wel moeten de originele VI-certificaten achteraf alsnog aangeboden worden op de servicepunten, waar ze dan geviseerd moeten worden.

Deze werkwijze geldt tot nader order. Als de Douane weer overgaat op de normale werkwijze, zal dit gecommuniceerd worden via diverse kanalen.

Leden van evofenedex kunnen met al hun douanevragen terecht bij onze ledenservice, telefoon 079 - 3467346.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder