17-09-2014  Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) is in grote lijnen tevreden met de begroting van I&M op het onderdeel natte infrastructuur. Dit zegt de organisatie in een reactie op de Miljoenennota.

Bedieningstijden 

Wel vindt het COV het onbegrijpelijk dat er zo hard wordt bezuinigd op het verkeersmanagement over Rijksvaarwegen, met name op de inkrimping van bedieningstijden in Twente en Overijssel. Hierdoor wordt de binnenvaart geconfronteerd met onacceptabele urenlange vertragingen bij sluizen. Dit brengt volgens COV de betrouwbaarheid en het goede imago van de binnenvaart in gevaar.

Afstandsbediening

Het COV pleit voor meer prioriteit en een impuls voor de invoering van afstandsbediening bij sluizen, zodat ook langs die weg meer efficiencywinst kan worden behaald. Ook de aangekondigde bezuiniging op verkeersbegeleiding is voor het COV reden tot zorg.

Deltaprogramma 

Het COV zegt tevreden te zijn met de wijze waarop het Deltaprogramma wordt uitgevoerd, maar waarschuwt dat eventuele Rivierverruimende maatregelen in het Rivierengebied de waterstand op de vaarweg nadelig kunnen beïnvloeden. Ze zijn in dat geval niet acceptabel volgens COV.

Het COV wordt gevormd door:

  • EVO
  • vereniging van Waterbouwers
  • vervoerdersorganisatie BLN-Koninklijke Schuttevaer