09-05-2017  Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu opgeroepen om de bruggen op de binnenvaartcorridor tussen de Westerschelde en de Rijn versneld te verhogen.

Voldoende baten

Uit de kosten-batenanalyse die het ministerie onlangs heeft uitgevoerd, blijkt dat er voldoende baten te verwachten zijn. Dit geldt ook voor de corridor tussen Rotterdam en Amsterdam. Wanneer hier de bruggen worden aangepast, is op beide trajecten vierlaags containervaart mogelijk.

Andere trajecten

Voor andere trajecten pleit het COV ervoor om bruggen wanneer ze aan vervanging toe zijn op de juiste hoogte te brengen. Uit de analyse bleek dat zo’n 100 bruggen niet aan de zogeheten SVIR-normen voldoen, waaronder ook nieuw gebouwde bruggen. Het COV is hiervan geschrokken en vindt dat bij nieuwbouw, vervanging of renovatie de bruggen op voldoende hoogte gebracht moeten worden.

Norm

Daarnaast is het COV van mening dat de huidige SVIR-norm niet meer voldoet. Deze gaat nu uit van een minimale hoogte van 9,10 meter voor vierlaags containervaart, terwijl dit door gewijzigde maatvoering minstens 10,5 meter zou moeten zijn.

COV

Het COV bestaat uit evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers, het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer.