CPB: Economische groei valt in 2020 terug tot 1,4 procent

Nederlandse economie moet het vooral hebben van binnenlandse bestedingen. Export lijdt onder fall-out van ontwikkelingen in buitenland.

15-08-2019 De Nederlandse economische groei valt door de gure wind uit het buitenland terug. De werkloosheid bereikt in 2019 zijn laagste punt, maar blijft volgend jaar nog steeds uitzonderlijk laag. De koopkracht ontwikkelt zich in 2020 positief door de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate dankzij beleidsmaatregelen. Er blijft een overschot op de overheidsbegroting, maar dat wordt wel minder groot. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Augustusraming 2020 van het Centraal Planbureau (CPB).

“Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit”, aldus Laura van Geest, directeur CPB. “De werkloosheid blijft laag, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af, zeker in de marktsector. De Nederlandse economie moet het vooral hebben van de binnenlandse bestedingen, de export lijdt onder de fall-out van ontwikkelingen in het buitenland.”

 

Belangrijkste bedreigingen

De niet-geringe neerwaartse risico’s voor de economie zijn verder toegenomen. Het Amerikaanse handelsbeleid plus de reacties daarop, de toegenomen kans op een chaotische brexit en de politieke ontwikkelingen in Italië zijn belangrijke bedreigingen voor de Nederlandse economie.

Bovendien blijft de arbeidsmarkt krap. De afzwakking van de productiegroei komt het eerst tot uitdrukking in een lagere stijging van de arbeidsproductiviteit. In 2020 zakt de werkgelegenheidsgroei in bij een aanhoudende stijging van het arbeidsaanbod. Dit leidt ertoe dat er een einde komt aan de daling van de werkloosheid.

 

Prinsjesdag

De Augustusraming 2020 vormt voor het kabinet het startpunt voor de afrondende besluitvorming over de ontwerpbegroting 2020, inclusief de besluitvorming over de koopkracht volgend jaar. Op 17 september 2019 wordt op Prinsjesdag wordt de Macro Economische Verkenning 2020 (MEV) gepubliceerd. Daarin wordt de uiteindelijke raming toegelicht en een gedetailleerde analyse gegeven van de Nederlandse economische situatie. Hier kun je de gedetailleerde koopkrachtcijfers bekijken.

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder