Creëer op Schiphol de meest duurzame vrachtafhandeling ter wereld

Voorgestelde vrachtvluchtheffing belemmert CO2-ambities.

04-04-2019  Onze uitgangspunten voor het ontwerpakkoord 'Duurzame Luchtvaart' zijn, door verduurzaming van de luchtvaart, het vestigingsklimaat en exportkansen ondersteunen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over dit akkoord. Het ontwerpakkoord is onderdeel van het bredere klimaatakkoord. De afspraken in dit luchtvaartakkoord gaan verder dan die in het klimaatakkoord van Parijs, omdat naast de nationale luchtvaart en grondgebonden activiteiten óók afspraken zijn gemaakt over de internationale luchtvaart. Zo komen in 2050 zowel de grondgebonden activiteiten als nationale luchtvaart uit op ‘zero emissie’ en zal de internationale luchtvaart 50% CO2-reductie realiseren. Hiermee loopt Nederland voorop in de wereld. Maar de voorgestelde vrachtvluchtenheffing maakt deze ambities voorlopig nog tot luchtkastelen volgens ons.

Sector: 35% CO2-besparing in 2030

In oktober 2018 presenteerden wij samen met sectorpartijen al een plan om 35% CO2 te besparen in 2030. Efficiëntere vliegtuigen, een nieuwe havengeldenstructuur waar geluidsarme en milieuvriendelijke vliegtuigen fikse korting krijgen, meer onderzoek naar en gebruik van duurzame brandstof, groei en meer efficiëntie en optimalisatie in de grondafhandeling. Dit zijn voorbeelden van resultaten die de ondertekenaars van het actieplan ‘Slim én duurzaam’ hebben geboekt om de CO2-uitstoot van luchtvaart in Nederland te beperken. Zie factsheet ‘Slim en Duurzaam, 35% CO2 besparing in 2030’.


Kritiek milieusector op luchtvaartsector ongegrond

Op 2 april gaf de stichting Natuur & Milieu stevige kritiek op de luchtvaartsector en pleitte voor een groeistop en het stopzetten van de ontwikkeling van Lelystad Airport. Volgens Natuur & Milieu bieden innovaties, zoals elektrisch vliegen en zuinige motoren onvoldoende soelaas om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Natuur & Milieu baseert zich hierbij op een rapport van CE Delft uit juni 2018 met doorrekeningen bij ongewijzigd beleid. Terwijl juist het ontwerpakkoord 'Duurzame Luchtvaart' en het sectorplan ‘Slim en Duurzaam’ uitgaan van  gewijzigd beleid, concrete klimaatdoelstellingen en specifieke acties en investeringen voor verduurzaming.


Vrachtvluchtenheffing hindert verduurzaming luchtvaart

Het ministerie van Financiën heeft aangegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een vrachtvluchtenheffing als onderdeel van de belasting op luchtvaart. Deze heffing brengt schade toe aan het vestigingsklimaat, de exportkansen van ondernemers en verdere verduurzaming en is bovendien gebaseerd op verkeerde aannames:
•    Schonere en stillere vrachtvliegtuigen zouden straks wél een heffing moeten betalen, en verouderde, lawaaiige en vervuilende passagierstoestellen niet. 
•    De heffing werkt vlootvernieuwing tegen en wringt met het beleid van Schiphol om via luchthavengelden het gebruik van schonere en stillere toestellen stimuleren. 
•    Een heffing zal leiden tot het vertrek van vrachtvluchten op Schiphol met als gevolg extra transport over de weg naar andere luchthavens, meer congestie en dus meer CO2-uitstoot. 
•    Door de heffing kan de luchtvrachtsector minder investeren in biokerosine en vlootvernieuwing.


Wij stellen dat een luchtvrachtheffing alleen zin heeft als de opbrengsten daarvan direct terugvloeien naar de sector voor de doelen van het ontwerpakkoord ‘Duurzame Luchtvaart’. De vrachtwagenheffing is daarvan een mooi voorbeeld.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder