15-02-2013  In het radioprogramma ‘Dit is de Dag’ van de EO deden hoogleraar logistiek René de Koster, een opleider en Tweede Kamerlid Attje Kuijken uitspraken over gesjoemel met heftruckcertificaten. De kritiek is dat er geen wettelijke criteria zijn voor heftruckopleidingen en dat een training van een half uur al een heftruckcertifcaat kan opleveren. 

Campagne arbeidsveiligheid 

EVO en Gezond Transport herkennen zich niet in deze kritiek en hebben heel andere ervaringen. Zij hebben in samenwerking met de Arbeidsinspectie en SZW met hun campagne arbeidsveiligheid de afgelopen 3 jaar gewerkt aan het verhogen van de veiligheid in magazijnen. Twee grote campagnes, gericht op bewustwording van de veiligheidsrisico’s en gedragsverandering, waren hierbij de leidraad: Bewust Veilig en Heftruckhelden. Hiermee zijn heel veel bedrijven bereikt.

Criteria voor heftruckopleiding

Het ontbreken van wettelijke eisen aan de inhoud van een opleiding kan inderdaad tot gevolg hebben dat er malafide opleiders zijn. De zorg voor een goede opleiding is volgens de Arbowet de verantwoordelijkheid van de werkgever. Om hen hierbij te helpen, hebben EVO en Gezond Transport voor de logistieke sector criteria ontwikkeld waaraan een goede heftruckopleiding moet voldoen.

De flyer met criteria kun u via dit formulier aanvragen.