05-07-2012  Waterdrinker Aalsmeer en OZ Planten zijn erin geslaagd om intermodaal planten te vervoeren naar Spanje en dit transport te balanceren met een fruittransport van een AGF onderneming vanuit de regio Valencia.

Voor de sierteelt- en AGF sector is dit de eerste succesvol uitgevoerde crosssectorale intermodale pilot.

Tevreden

Vrijdagavond 22 juni vertrok een geconditioneerde Diesel Electric trailer unit van Transportbedrijf Van der Slot gevuld met planten van Waterdrinker Aalsmeer en OZ Planten naar Bettembourg in Luxemburg. Per trein (Lorry Rail) werd het transport met een rechtstreekse, snelle verbinding naar Le Boulou vervolgd.

Zondagmorgen 24 juni zijn de klanten in Spanje naar volle tevredenheid beleverd. De retourvracht bestond uit fruit bestemd voor de Nederlandse markt.

Concurrerend

Een dergelijke intermodale oplossing voor vervoer kan volgens de partijen concurreren met het traditionele wegtransport; niet alleen qua doorlooptijd, ook is een significante reductie in transportkosten en CO2 (30 procent) realiseerbaar.

Retourvracht

Waterdrinker en OZ Planten benadrukken dat de retourvrachten uit Spanje cruciaal zijn voor het behalen van efficiency en reductie van transportkosten en CO2.

Daarom is een verladercollectief van de sierteelt exporteurs en AGF ondernemingen volgens hen van groot belang.

Waterdrinker en OZ Planten willen samen de basis leggen voor een structurele intermodale oplossing voor deze sectoren.

De bedrijven werken op dit moment ook aan pilots naar Zweden en Noorwegen.