CTGG acht Routeringsbesluit spoor onnodig

Het besluit heeft volgens de CTGG schadelijke implicaties voor de Nederlandse economie zonder de veiligheid ten goede te komen

12-09-2017 Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu bereidt een Routeringsbesluit voor dat gevolgen heeft voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Met dit Routeringsbesluit wil de Staatssecretaris het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk verschuiven naar de Betuweroute om op die manier overschrijdingen van risicoplafonds uit het Basisnet aan te pakken.

Tijdens de openbare consultatie van het Routeringsbesluit heeft de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) aangegeven dat de noodzaak tot het nemen van een Routeringsbesluit niet is aangetoond. Het besluit heeft volgens de CTGG schadelijke implicaties voor de Nederlandse economie zonder de veiligheid ten goede te komen.

Schade

De CTGG , een samenwerkingsverband van vijftien organisaties uit het bedrijfsleven, waaronder evofenedex, wijst er op dat de spoorverbindingen tussen de chemische clusters in binnen- en buitenland te allen tijde beschikbaar dienen te blijven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen een maatschappelijk aanvaard risico. Het beperken van het vervoer kan de Nederlandse economie en werkgelegenheid schade berokkenen. Een Routeringsbesluit leidt tot hogere kosten voor de logistieke sector en verladers in binnen- en buitenland. De CTGG benadrukt in haar reactie dat het Nederlandse Basisnetbeleid een aanvullende Nederlandse kop is op strenge internationaal vastgelegde veiligheidseisen. Het spoorvervoer in Nederland behoort tot het veiligste ter wereld.

Serieuze kans

De CTGG heeft de staatssecretaris het dringende verzoek gedaan om het maatregelenpakket dat deze zomer is gepresenteerd een serieuze kans te geven. Zo moeten (te) lage risicoplafonds op enkele locaties worden herijkt, wordt een systeem geïntroduceerd waarbij vooraf kan worden gestuurd op vervoersstromen en worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. De CTGG is gecommitteerd om het Basisnet te laten slagen en werkt gezamenlijk met Rijksoverheid en decentrale overheden aan een toekomstbestendige balans tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, de ruimtelijke ordening rondom spoorwegen en de veiligheid voor omwonenden.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder