29-07-2015  De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laten weten het niet eens te zijn met haar interpretatie dat de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing is vanaf het moment dat de bemanning van een vrachtauto met gevaarlijke stoffen de standplaats verlaat tot het moment dat de bemanning daar is teruggekeerd.

Onwenselijke situaties

Deze interpretatie van de inspectiedienst waarover EVO in juni eerder berichtte, leidt in de praktijk tot onwenselijke situaties omdat een hiervoor opgeleide ‘delivery specialist’ op het terrein van de ontvanger geen handelingen met gevaarlijke stoffen meer zou mogen verrichten.

Onderweg geen colli met gevaarlijke stoffen openen

De CTGG onderschrijft het principe dat de bestuurder/bijrijder onderweg geen colli met gevaarlijke goederen dient te openen. Maar de CTGG kan zich niet vinden in de interpretatie van de inspectiedienst dat de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing is vanaf het moment dat de bemanning de standplaats verlaat tot het moment dat de bemanning daar is teruggekeerd.

Handelingen met gevaarlijke stoffen toegestaan

In de ogen van de CTGG wordt de vervoerovereenkomst na ontvangst van de goederen krachtens de AVC (Algemene Vervoerscondities) juridisch beëindigd. Zonder actieve vervoerovereenkomst valt de bemanning buiten de reikwijdte van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

De CTGG stelt dat het de bemanning van een transporteenheid dan ook vrij staat, ná het transport, te doen of te laten wat zij wil, met inachtneming van de vigerende regelgeving zoals bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit.

CTGG in overleg met het ministerie

De CTGG treedt in nader overleg met de beleidsmakers bij het ministerie Infrastructuur en Milieu om duidelijkheid te krijgen over de interpretatie van de inspectiedienst. Zodra er een definitief besluit is genomen, zal dit via de EVO-website kenbaar worden gemaakt. In de tussentijd kunnen EVO-leden die door de interpretatie van de inspectiedienst tegen problemen aanlopen, zich melden bij EVO-Ledenservice.

Over de CTGG

De CTGG is het samenwerkingsverband van 15 organisaties uit het bedrijfsleven waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. EVO is de secretaris van de Commissie. De CTGG zet zich al meer dan 60 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer. Zie voor meer informatie www.ctgg.nl . Eind november organiseert de CTGG traditiegetrouw haar jaarlijkse voorlichtingsdag.