04-12-2012  De wetten en regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn ingewikkeld en bovendien worden de voorschriften elke twee jaar gewijzigd op basis van nieuwe veiligheidsinzichten. Op de jaarlijkse voorlichtingsdag in Rotterdam van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), waarvan EVO lid is, zijn de meer dan tweehonderd bezoekers uit de sector door een aantal experts geïnformeerd over nieuwe regels. Volgens de experts is constante aandacht voor deze wijzigingen noodzakelijk om het veiligheidsniveau op peil te houden. Het Ministerie van Infrastructuur gaf aanwezigen een overzicht van de wijze waarop de wetgeving tot stand komt en hoe zij daar actief aan kunnen bijdragen.

Ketenverantwoordelijkheid

Dat samenwerken van belang is en niet ten koste hoeft te gaan van omzet lieten een vervoerder en verlader zien in een duo presentatie. Zij lieten aanwezigen zien hoe zij het niveau van chauffeurs, bevoegd om gevaarlijke stoffen te vervoeren, op een nog hoger niveau brengen. Zo hebben zij veel extra aandacht voor mogelijke vormen van afleiding, zoals afgelopen week de Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat hoog nodig is. En het gemeenschappelijk programma met permanente extra training en opleiding heeft hen daarnaast tot de conclusie gebracht dat opleiden meer oplevert dan het kost.

Communicatie

Verder was er aandacht voor een actueel onderwerp op het spoor, druppellekkages. Een spreker gaf het belang aan van het spoor als veilige modaliteit. Hij gaf wel aan dat goede communicatie met de vervoerder noodzakelijk is omdat het spoor over het algemeen minder flexibel is dan wegtransport. Ook deze spreker wees erop kennis toch vooral goed bij te houden en bijvoorbeeld gebruik te maken van alle praktisch richtlijn die er zijn over laden en lossen zijn zoals bijvoorbeeld die gemaakt door de Europese Raad voor de chemische industrie (CEFIC).