01-08-2017  De toenemende afhankelijkheid van data, applicaties en ICT-infrastructuur maakt bedrijven kwetsbaar voor cyberrisico’s. Die bedreigingen kunnen aanzienlijk zijn, blijkt uit het onlangs verschenen rapport Cybersecurity voor logistiek dienstverleners.

Kwetsbaarheid logistieke dienstverleners

In februari schreef Logisticx het artikel “Nieuwe Technieken, Nieuwe Bedreigen over de kwetsbaarheid en cyberrisico’s bij logistiek dienstverleners. Dat is nu ook online te lezen.

Download het artikel (pdf -723 kb)

Over Logisticx

Het blad laat deskundigen aan het woord, analyseert logistieke trends en geeft ‘best practices’ ruim baan. In elk nummer is onder andere de rubriek ‘Ondertussen in Brussel’ te vinden, waarin actuele EU-zaken aan de orde komen. Verder is in elke editie de column lezen van professor Jack van der Veen, een estafettecolumn alsmede de rubrieken ‘De Professional’ en ‘Personalia’.

evofenedex logisticx verschijnt zes keer per jaar, op A3-formaat.