03-04-2013  De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) organiseert om het jaar een Dag van de Chemie. Op 5 oktober is het weer zover. Ook EVO-leden kunnen hieraan deelnemen.

Contact met omgeving

Deelnemers kunnen de Dag van de Chemie gebruiken om in contact te komen met hun omgeving, om nuttige relaties op te bouwen, om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken of om de naamsbekendheid van hun bedrijf te vergroten.

Deelnemers

Niet alleen chemische bedrijven doen mee, maar ook bedrijven en organisaties die veel te maken hebben met chemie, zoals waterschappen, ziekenhuizen, logistieke dienstverleners en onderhoudsbedrijven.

Thema: veiligheid

De Dag van de Chemie staat deze keer in het teken van veiligheid. Een actueel onderwerp waar de maatschappij, politiek en media bovenop zitten. Het evenement biedt bedrijven een mooie kans om te laten zien wat zij op het gebied van veiligheid doen. Het is echter ook mogelijk om een ander thema aan de open dag te verbinden, bijvoorbeeld personeel werven of innovatie.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.dagvandechemie.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over onder meer de ondersteuning door de VNCI, de promotie, persbeleid en activiteiten van deelnemers.