Zoetermeer, 5 februari 2013

Amsterdam wil bedrijven stimuleren om winkels te bevoorraden op de rustige tijden van de dag, tussen 19.00 uur en 7.00 uur. Dit mogen vervoerders als zij een stil voertuig hebben en zich aan een gedragscode houden zodat bewoners geen overlast hebben van ’s nachts laden en lossen. Dagranddistributie is één van de maatregelen die Amsterdam neemt om het aantal gereden kilometers in de stad terug te dringen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Veilig, beter bereikbaar en schonere lucht

Elke dag rijden er zo’n 3.000 vrachtvoertuigen en 25.000 bestelvoertuigen Amsterdam in en uit om de hoofdstad te bevoorraden. Dit doen zij vaak allemaal in dezelfde periode van de ochtend zodat het winkelend publiek zo kort mogelijk wordt gehinderd. De gemeente stimuleert samen met EVO, Stadsregio Amsterdam en TLN dagranddistributie, omdat het bedrijven de kans biedt efficiënter te plannen en dus minder ritten te maken. Daar hebben niet alleen bedrijven baat bij: mits goed uitgevoerd ervaren omwonenden minder overlast van vrachtverkeer, wordt de stad beter bereikbaar en het verkeer veiliger. Voor de stad levert het bovendien schonere lucht op. 

Dagranddistributie is in Amsterdam al langer mogelijk, maar wordt tot op heden nog niet op grote schaal uitgevoerd. Een aantal grote bedrijven, als Albert Heijn en HEMA, bevoorraden al geruime tijd tijdens rustige uren. Hiermee zijn positieve ervaringen opgedaan

Nog meer efficiëntie door dagranddistributie in de regio

Niet alleen in de gemeente Amsterdam speelt de drukte rondom bevoorrading van winkels en bedrijven. Daarom is ook de Stadsregio Amsterdam betrokken bij dit project. De Stadsregio is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten en werkt aan verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Het voorbeeld van Amsterdam wordt in de Stadsregio gedeeld, zodat ook andere gemeenten spoedig zullen volgen en vervoerders het bevoorraden van verschillende omliggende gemeenten kunnen combineren.

Generieke regeling

Verladersorganisatie EVO, de belangenbehartiger van bedrijven in alle branches die goederen te vervoeren hebben, trekt binnen het project ‘Optimale Bevoorrading Stadsregio Amsterdam’ het deelproject Dagranddistributie. Uit onderzoek van EVO bleek dat gemeenten en het logistiek bedrijfsleven behoefte hebben aan een generieke regeling voor het toepassen van dagranddistributie.

Schone lucht voor Amsterdam

Amsterdam wil schone lucht voor nu en in de toekomst. De stad heeft als eerste gemeente van Nederland al haar luchtkwaliteitmaatregelen doorgerekend en getoetst op kostenefficiëntie en effectiviteit. Het resultaat is een pakket met maatregelen met het meeste effect per euro, met name gericht op de zakelijke veelrijder. Er is bijvoorbeeld al een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische bedrijfsvoertuigen, terwijl op korte termijn een regeling voor Euro VI/6 wordt geopend. Door maatregelen als dagranddistributie wordt het aantal kilometers van vrachtverkeer met circa 2% gereduceerd en de uitstoot dus flink verminderd.