02-08-2011  EVO roept winkelketens in Zuid-Holland op om te onderzoeken of zij de bevoorrading kunnen verplaatsen naar de vroege ochtend of late avond (dagranddistributie). Dit is namelijk een gemakkelijke manier om efficiënte stedelijke distributie mogelijk te maken.

Dagranddistributie wordt steeds meer toegepast door winkelketens. Onder andere Albert Heijn en Kruidvat passen het al op grote schaal toe. In Zuid-Holland heeft Rotterdam een duidelijke voortrekkersrol op het gebied van dagranddistributie.

Vorige maand hebben gemeenten in de stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden met EVO, TLN en andere organisaties afspraken gemaakt over maatregelen om de bevoorrading in binnensteden schoner en efficiënter te maken. Dagranddistributie is één van deze maatregelen. Inmiddels heeft een groot aantal gemeenten in Zuid-Holland groen licht gegeven voor dit concept.

Door dagranddistributie kan het bedrijfsleven aanzienlijke kosten besparen door minder brandstofverbruik en effectievere inzet van materieel. Jaarlijks kan hiermee een besparing van maarliefst 58 miljoen euro worden gerealiseerd.

Ook neemt de bereikbaarheid toe omdat er minder vrachtauto’s in de spits rijden. Minder brandstofverbruik en minder ritten leiden bovendien tot een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Daarnaast heeft bevoorrading in de vroege avond en vroege ochtend volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een positief effect op de verkeersveiligheid omdat er dan minder fiets- en voetgangersverkeer is in de winkelgebieden.

Dagranddistributie is maar een van de maatregelen die bijdragen aan een duurzame en efficiënte stedelijke distributie. Andere voorbeelden zijn verruiming van de venstertijden en inrichting van lokale distributiecentra aan de rand van de (binnen)stad.

Dagranddistributie is een relatief gemakkelijk in te voeren maatregel. Wel moeten de winkels worden beleverd door stil materieel (PIEK-certificaat) om geluidsoverlast te voorkomen.

EVO streeft ernaar de dagranddistributie op nationaal niveau grootschalig in te voeren. De organisatie werkt hiertoe nauw samen met TLN en Connekt. De organisaties hebben zitting in het stedelijke distributie coachteam, dat gemeenten adviseert bij het invoeren van maatregelen en helpt bij het monitoren van de resultaten.

Voor meer informatie over dagranddistributie en aanmelding kunnen bedrijven contact opnemen met EVO via het reactieformulier hiernaast of rechtstreeks met Kamil Górak, beleidsadviseur EVO.