17-10-2014  Vanmorgen verscheen de rapportage 2014 van de Inspectie SZW over de arbeidsomstandigheden in de logistiek en het transport. Uit het rapport blijkt dat bedrijven die gezondheid en veiligheid in hun bedrijfsvoering verankeren, aanzienlijk minder te maken hebben met arbeidsrisico’s. De Inspectie wijst er op dat vooral kleinere bedrijven behoefte hebben aan meer informatie op dit gebied.

Onverstandig

EVO vindt het daarom onverstandig dat de Inspectie van plan is om een ‘minder meedenkende rol’ te spelen. Bedrijven die hulp kregen van SZW, ervoeren dit namelijk als zeer positief. Wel ondersteunt EVO het streven van de Inspectie om intensiever te controleren op notoire overtreders en recidivisten.

Ongevallen

Het ministerie wil het aantal bedrijfsongevallen met een vijfde verminderen. Dan is aandacht voor het verkeer binnen bedrijven nodig. Ongevallen tussen heftrucks en voetgangers staan volgens het rapport in de top-3 van ongevallen.

Doel

Om de doelstelling te halen, moeten de inspanningen zich volgens EVO nu vooral gericht zijn op meer veiligheidsbewustzijn van voetgangers in en om het magazijn en het op niveau houden van de competenties van heftruckchauffeurs.

EVO gaat daarom samen met andere organisaties campagnes als Bewust Veilig de komende jaren voortzetten.