Zoetermeer, 17 oktober 2014

EVO: conclusies Inspectie SZW stemmen hoopvol en sceptisch tegelijk

Verladersorganisatie EVO denkt dat de lichte daling van het aantal ongevallen in de logistiek en het transport vooral te danken is aan veiligheidscampagnes van organisaties bij bedrijven en een betere communicatie en handhaving vanuit de Inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie). EVO noemt het wel zorgelijk dat de helft van de werkgevers volgens het rapport onvoldoende zicht heeft op de veiligheidsrisico’s in hun bedrijf – de komende jaren moeten bedrijven deze risico’s dan ook in kaart brengen en maatregelen nemen.

Vanmorgen verscheen de rapportage 2014 van de Inspectie SZW over de arbeidsomstandigheden in de logistiek en het transport. Volgens EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, schetst de rapportage een goed beeld van de veiligheid in en om het magazijn. En dat is belangrijk, want Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een magazijn.

Inspectie

Uit het rapport blijkt dat bedrijven die gezondheid en veiligheid in hun bedrijfsvoering verankeren, vaker arbeidsrisico’s verlagen. De Inspectie wijst er op dat vooral kleinere bedrijven behoefte hebben aan meer informatie op dit gebied. EVO vindt het daarom onverstandig dat de Inspectie van plan is om een ‘minder meedenkende rol’ te spelen. Bedrijven die hulp kregen van SZW, ervoeren dit namelijk als zeer positief. Wel ondersteunt EVO het streven van de Inspectie om intensiever te controleren op notoire overtreders en recidivisten.

Ongevallen

De doelstelling om ongevallen met 20 procent te verminderen is volgens EVO alleen haalbaar als de veiligheid in bedrijven integraal wordt aangepakt, gericht op management, teamleiders en de mensen op de werkvloer (heftruckchauffeurs en andere magazijnmedewerkers). Ongevallen tussen heftrucks en voetgangers staan volgens het rapport in de top-3 van ongevallen. Om de doelstelling van 20 procent toch te halen, moeten de inspanningen zich volgens EVO daarom nu vooral richten op meer veiligheidsbewustzijn van voetgangers in en om het magazijn, zoals bijvoorbeeld gescheiden voetgangers- en rijgedeelten en het op niveau houden van de competenties van heftruckchauffeurs. EVO gaat daarom samen met andere organisaties campagnes als Bewust Veilig de komende jaren voortzetten.

Magazijnen

Tot slot vindt EVO het een gemiste kans dat de Inspectie risico’s in magazijnen niet apart in kaart brengt. De Inspectie onderzocht naast de logistiek ook de veiligheid in het transport, maar het onderzoek kan meer effect bereiken door de groothandel en industrie ook expliciet uit te lichten. Zo constateert de Inspectie dat in ‘wegvervoer, distributie en groothandel’ 33 procent van de overtredingen veroorzaakt worden door slecht onderhoud van transportmiddelen. Een nadere uitsplitsing naar bedrijfscategorieën maakt volgens EVO echter een veel gerichtere veiligheidsaanpak mogelijk.