Dampen opsnuiven, is dat wel veilig?

Drie mannen zijn, zonder beschermingsmiddelen, aan het werk

23-06-2020  Bedrijfsadviseurs Hans Stegeman en Pascal Smetsers bezoeken jaarlijks tientallen bedrijven om advies te geven over de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze rubriek H- en P-zinnen, een term die bij gevaarlijke stoffen staat voor gevarenaanduidingen (hazard) en voorzorgsmaatregelen (precaution) en toevallig ook voor Hans en Pascal, vertellen de twee om beurten over wat zij zoal meemaken. Dit keer Hans Stegeman.

Wat ruik ik toch? Het is een apart luchtje, en ik kan het niet meteen thuisbrengen. Ik ben zojuist bij een bedrijf een ruimte binnengestapt die niet groter is dan een flinke woonkamer. Drie mannen zijn, zonder enige beschermingsmiddelen, aan het werk. Na een vriendelijk goedemorgen laat ik nogmaals de lucht door mijn neus stromen. Dan valt mijn oog op een vat in de hoek van de kamer. De dop bovenop ontbreekt en het blijkt de bron te zijn van wat ik ruik. ‘Tolueen’ staat er op het vat. Dat is een brandbare vloeistof die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Op korte termijn kan het huidirritatie of slaperigheid veroorzaken, maar wie lang onbeschermd met deze stoffen werkt, kan schade oplopen aan organen. Ook kan het het ongeboren kind schaden.

Ik draai me om en kijk de drie mannen die aan het werk zijn aan. “Is dit gebruikelijk”, vraag ik aan één van hen. “Ja, dit is de procedure. We laten hem uitdampen en dan voeren we het vat netjes af.” “Maar weet je wel wat de risico’s van dit product zijn?” vroeg ik hem. “Ehh, nee”, moest hij erkennen. Om hem niet verder ongerust te maken, stop ik het gesprek. Maar het idee dat een uitdampend vat geen risico’s meer heeft, is natuurlijk onzin.

In het gesprek met het management heb ik ervoor gepleit om de werkwijze aan te passen. Zij waren erg geschrokken van mijn bevindingen. Het is verstandig om verpakkingen met gevaarlijke stoffen altijd dicht te houden en netjes af te voeren, zelfs als ze leeg en ongereinigd zijn. Na een aantal maanden kwam ik weer terug bij het bedrijf en liep direct de ruimte in. De drie mannen stonden weer te werken en het vat stond in de hoek, met de dop erop. Een van de medewerkers keek me aan. “Die gaan we netjes afvoeren hoor, meneer.”

Tips

  • sluit ook lege verpakkingen af
  • dampen kunnen net zo gevaarlijk zijn als de stof zelf
  • breng in kaart met welke CMR-stoffen (stoffen die kankerverwekkend zijn, het dna beschadigen of de voortplanting schaden) er in het bedrijf wordt gewerkt en voorkom blootstelling aan stoffen/dampen. De Inspectie SZW controleert daar streng op.

Toolbox veilig omgaan met CMR-stoffen

Ben je op zoek naar (extra) manieren om je medewerkers tegen beroepsziekten te beschermen en CMR-stoffen bespreekbaar te maken? Vraag dan kosteloos de toolbox aan.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder