15-03-2016  Bij de keuze voor de juiste veiligheidsadviseur komt een aantal variabelen om de hoek kijken. Denk aan bedrijfsgrootte, de complexiteit van de bedrijfsvoering en bijvoorbeeld de personele bezetting. Onderstaand een overzicht van de zeven redenen om de expertise van een veiligheidsadviseur extern in te huren.

1. Er hoeft geen personeel vrijgemaakt te worden om de werkzaamheden te verrichten.

Hoeveel tijd is er nodig om de medewerker op te leiden of om zijn adviseurstaken taak uit te voeren? En tegen welke prijs gaat dit uiteindelijk? Op basis van deze gegevens is een eenvoudige kosten/batenberekening mogelijk.

2. Een onafhankelijke en onbevooroordeelde blik op de bedrijfsvoering.

Vreemde ogen dwingen. Een externe veiligheidsadviseur heeft als taak de bedrijfsvoering veilig te runnen en zal daardoor geen sociaal wenselijke antwoorden geven. Of vasthouden aan een werkproces omdat ‘het nu eenmaal altijd al zo gedaan wordt’.

3. Wanneer er in de bedrijfsvoering schade ontstaat door het onjuiste advies van de externe veiligheidsadviseur, dan kan het ingehuurde bedrijf hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Als een externe adviseur fouten maakt, dan is het opdrachtgevende bedrijf hier niet de dupe van. De adviseur is aansprakelijk. Let op: dit geldt alleen bij onjuist advies. Als er goed advies is gegeven dat niet is opgevolgd door het bedrijf, dan treft de adviseur geen blaam.

4. Veiligheidsadviseur is het vak van de ingehuurde expert; geen nevenfunctie zoals bij eigen medewerkers.

Een logistiek manager, een magazijnchef of zelfs een chauffeur, iedereen kan een veiligheidsadviseur-opleiding volgen. Maar in menig bedrijfsomgeving is de dagelijkse praktijk zodanig complex dat de veiligheidsadviseursfunctie beter vervuld kan worden door een ingehuurde expert. Veiligheidsadviseurs hebben verder meer kennis van andere modaliteiten zoals zeevracht en luchtvracht en zijn dus breder inzetbaar.

5. De continuïteit van de dienstverlening van de veiligheidsadviseur is altijd gegarandeerd. Bij ziekte is er altijd een vervanger stand-by.

Medewerkers worden ziek of stappen over naar een andere werkgever. In dat geval loopt een investering in opleidingen letterlijk de deur uit. En moet het bedrijf de adviseursfunctie opnieuw gestalte geven. Externe uitbesteding haalt deze onzekerheid weg, het is aan de leverancier om voor een oplossing te zorgen.

6. Het bedrijf heeft jaarlijks concreet inzicht in de kosten, er zijn geen onverwachte stijgingen.

Een betrokken veiligheidsadviseur spijkert elke twee jaar zijn ADR-kennis bij en gaat elke vijf jaar op herhalingscursus. Daarnaast is er mogelijk een aanvullende investering noodzakelijk in de vorm van software of naslagwerken. Met een veiligheidsadviseursabonnement komt het bedrijf niet voor financiële verrassingen te staan.

7. Een EVO-veiligheidsadviseur heeft goede contacten met de inspectiediensten en veel ervaring in diverse branches.

Vanwege de contacten met de inspectie is een EVO-veiligheidsadviseur goed op de hoogte van de wensen van de inspectie en zijn er korte lijnen om mee te werken. Verder levert EVO de veiligheidsadviseur bij 250 bedrijven in Nederland, variërend van een internationale chemiereuzen tot online groothandels. Ga daarom bij het inhuren van andere veiligheidsadviesdiensten na of zij een brede branche-ervaring hebben alsmede goede contacten met de inspectie.

Advies

Bedrijven met vragen rondom de inzet van een veiligheidsadviseur kunnen ook contact opnemen met EVO-bedrijfsadvies via 079 3467 346 . Ook heeft EVO een leidraad ontwikkeld met een compleet overzicht van de concrete voor- en nadelen van het zelf doen of uitbesteden van de veiligheidsadviseursfunctie. Er staat ook een impressie bij van de mogelijke kosten. EVO biedt ook externe veiligsheidsadviseurs aan.