Exportfinanciering, kredietverzekering, leningen en garanties

Leestijd 3 minuten

10-5-2021  Voor het financieren van internationale handelsactiviteiten buiten de marktpartijen bestaan in Nederland allerlei mogelijkheden. In dit overzicht zetten wij de belangrijkste regelingen van de rijksoverheid op een rijtje.

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Ondernemers die zakendoen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, leveren daar vaak een grote bijdrage aan economische en sociale verbeteringen. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op het DGGF. Wie wil exporteren naar een van de ruim zestig landen van het DGGF, kan een verzekering afsluiten voor een transactieomvang met een maximum schadevergoeding van 30 miljoen euro. Hiermee dek je het fabricatie- en betalingsrisico af bij de export van kapitaalgoederen. Importeurs die verder willen groeien maar de financiering met hun bank niet rondkrijgen, worden ondersteund met garanties en leningen tot een maximum van 15 miljoen euro. Het DGGF helpt ook ondernemers die willen investeren in een van de DGGF-landen, maar de financiering met hun bank niet rondkrijgen, en financiert lokale mkb-bedrijven.
dggf.nl

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Waar het DGGF echt gericht is op ontwikkelingslanden, helpt het DTIF ondernemers bij zakendoen in andere landen. Ook dit fonds biedt ondersteuning bij exporteren, importeren en investeren. Het biedt hiervoor exportfinanciering en -kredietverzekering, leningen en garanties.
rvo.nl/dutch-trade-and-investment-fund-dtif

DHI-subsidieregeling

Het DGGF en DTIF zijn gericht op het mogelijk maken van daadwerkelijke transacties. Wie zijn mogelijkheden nog aan het verkennen is, kan veel hebben aan de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden.
rvo.nl/dhi

Starters International Business (SIB)

Speciaal voor starters is er de SIB-regeling. Door je producten te verkopen in het buitenland spreid je de risico's beter. Maar hoe pak je dit goed aan? Wat zijn de sterke punten van jouw bedrijf en welke markten bieden kansen? En hoe kun je die kansen pakken? Deze regeling biedt hiervoor vier verschillende vouchers. Hiermee kun je werken aan een concreet actieplan. Ook kun je individueel deelnemen aan een beurs in het buitenland en meedoen met een gezamenlijke beursinzending of handelsmissie. Daarnaast kun je kennis verwerven op internationaal juridisch en fiscaal gebied en marktonderzoek, en krijg je praktische hulp bij het betreden van een buitenlandse markt.
evofenedex.nl/sib

Kickstartvoucher voor internationaal actieve ondernemers

Deze voucher is voor internationaal actieve mkb’er wiens internationale activiteiten geraakt zijn door de coronacrisis. Met een online Kickstartvoucher krijg je 80 procent korting op de inhuur van een zelfgekozen externe adviseur, tot een maximum van 2500 euro (exclusief btw). Samen met jouw adviseur ga je aan de slag om de gevolgen van de coronacrisis voor je bedrijf in het buitenland te beperken. Zo kun je ervoor kiezen je leveranciersketen te verleggen of een marketingplan op te stellen, om daarmee je marktpositie te herstellen. Ook kan het lonen onderzoek te doen naar nieuwe (digitale) verdienmodellen.
evofenedex.nl/kickstartvoucher

Invest-NL 

Invest-NL is niet in eerste plaats gericht op internationaal ondernemen, maar financiert ondernemingen die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt de focus van Invest-NL bij de start op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven. Binnen de energietransitie focust Invest-NL zich met name op elektrificatie en energie, circulariteit, agrifood en de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld de financiering van nieuwe technologieën, procesinnovaties en innovatieve projecten. Activiteiten met als doel ons bestaande energiesysteem te transformeren in een duurzaam systeem van hernieuwbare energie en grondstoffen. Of door nieuwe CO2-neutrale technologieën te ontwikkelen.

Bij innovatieve scale-ups gaat het vooral om industriële technologieën. Zoals innovatieve mkb'ers met een groot groeipotentieel, die er niet in slagen voldoende kapitaal op te halen. Omdat het risico nog te groot is of de businesscase te onzeker voor de bestaande marktpartijen. Of bestaande mkb-bedrijven die met een nieuwe technologie impact willen creëren. Als private onderneming zegt Invest-NL de markt te willen verruimen en financierbaar te maken wat niet financierbaar lijkt.
invest-nl.nl/over-ons/achtergrond

Subsidie- en financieringswijzer + Regelhulp

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een handige online tool om financiële ondersteuning voor je plannen te vinden. Zie rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer. Met de Regelhulp ontdek je in een paar minuten of je hiervoor in aanmerking komt. Kijk hiervoor op regelhulpenvoorbedrijven.nl/internationalefinanciering