25-11-2016  Het wordt mogelijk voor de rechter een vergoeding voor massaschade te eisen. Het kabinet heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend, zoals de Tweede Kamer al in 2011 verzocht.

Gestandaardiseerde producten

Consumenten en bedrijven nemen steeds meer gestandaardiseerde producten en diensten af, die onder algemene voorwaarden worden verkocht. Dit betekent dat dezelfde problemen ontstaan, wanneer de verkoper tekortschiet.

Voorkomen

Als bepaalde goederen of diensten gebrekkig blijken, kunnen dus meerdere kopers daardoor schade lijden. Om een stroom aan individuele vorderingen te voorkomen, is het praktisch als de vergoeding van deze massaschade efficiënt kan worden geregeld. Ook wordt voorkomen dat verschillende belangenorganisaties in meerdere rechtszaken procederen over dezelfde gebeurtenis.

Onduidelijk en complex

Voor gedupeerden is vaak onduidelijk wie van de belangenorganisaties hun belangen het beste kan vertegenwoordigen terwijl de schadeveroorzakende partij verschillende belangenorganisaties langs kan krijgen voor schadevergoeding. Deze organisaties vertegenwoordigen vaak min of meer dezelfde achterban. De afwikkeling van schadevergoeding wordt hierdoor complex en zorgt ervoor dat partijen minder bereid zijn om te schikken.

Collectieve schadevergoedingsactie biedt uitkomst

De collectieve schadevergoedingsactie biedt dan ook uitkomst. De schadeveroorzaker heeft meer zekerheid en kan de zaak sneller afhandelen. Als verschillende belangenorganisaties een collectieve vordering willen instellen, kan de rechter de meest geschikte aanwijzen als “Exclusieve Belangenbehartiger” voor alle gedupeerden. De overgebleven belangenbehartigers blijven partij in de rechtszaak.

Ondergebracht

Gedupeerden die niet  willen meedoen in de collectieve procedure, dienen dit duidelijk aan te geven. De uitspraak van de rechter is dan voor hen niet bindend. Alle collectieve schadevergoedingsacties worden ondergebracht bij de rechtbank Amsterdam.